Wijziging HTML structuur van afbeeldingen en video’s

Om de toegankelijkheid van afbeeldingen en video’s in de content te verbeteren voeren we een kleine wijziging door in de HTML structuur van afbeeldingen en video’s. Deze wijziging heeft als gevolg dat de stylesheet van websites die deze content gebruiken aangepast moeten worden.

De gewijzigde HTML structuur voor afbeeldingen en video’s is als volgt;

Afbeeldingen

<figure class="so" data-imd="123">
  <div>Titel van de afbeelding</div>
  <div>
    Bron:
    <a href="url-van-bron" target="_blank">bronvermelding met link</a>
  </div>
  <img src="https://www.opvoeden.nl/url-van-afbeelding.jpg" alt="Alt tekst">
  <figcaption>Onderschrift van de afbeelding</figcaption>
</figure>

Video’s

<figure class="so" data-video="123">
  <div>Titel van de video</div>
  <div>
    Bron:
    <a href="url-van-bron" target="_blank">bronvermelding met link</a>
  </div>
  <div>
    <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/url" allowfullscreen></iframe>
  </div>
  <figcaption>Onderschrift van de video</figcaption>
</figure>

Deze wijziging gaat in op 1 juli 2022.

Voor eventuele vragen m.b.t. deze wijziging kunt u contact opnemen via contact@opvoedinformatie.nl