Toegankelijkheidsverklaring

Opvoedinformatie Nederland streeft ernaar volledig te voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1, op AA-niveau. Hiermee worden onze websites en content gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Scope toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:
Opvoeden.nl en Opvoedinformatie.nl.

Om de toegankelijkheid te bevorderen zijn alle teksten digitaal toegankelijk gemaakt. De teksten voldoen volledig aan de richtlijnen. Alle audio- en videobestanden die vanaf 23 september 2020 door ons worden geplaatst voldoen aan de toegankelijkheidseisen, op de opvoedfilmpjes na. We werken aan een oplossing hiervoor.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites verder te bevorderen

  • Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen onze werkprocessen (denk aan webredactie en -beheer en de doorontwikkeling).
  • Audio- en videobestanden voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Zoals eerder aangegeven geldt dit nog niet voor de opvoedfilmpjes. Hier wordt aan gewerkt.
  • Wij zullen zelf periodiek onze websites toetsen op toegankelijkheid met behulp van digitale tools.
  • Wij zullen alle kantoorbestandsdelen in onze content herzien om zo ook deze vorm van content toegankelijker te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Op dit moment voldoen nog niet alle documenten (zoals pdf bestanden) en filmpjes aan de toegankelijkheidsnormen. Opvoedinformatie Nederland streeft ernaar met bovengenoemde maatregelen om nieuwe content zo toegankelijk mogelijk te maken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u content gebruiken die op dit moment nog niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op zodat we naar de mogelijkheden kunnen kijken om u een passende oplossing te bieden.
E-mail: contact@opvoedinformatie.nl

 

Contact

contact@opvoedinformatie.nl

We zijn ook bereikbaar via Twitter en te volgen via LinkedIn.