De stem van ouders in het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg

Onze ambitie is om ouders op twee manieren bij het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg te betrekken. Aan de ene kant door met deskundigen de relevante informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Deze ambitie vervullen we met onder andere het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO en ZonMW.

Richtlijn Taalontwikkeling
Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen
Richtlijn Opsporen Oogafwijkingen
Informatie voor ouders op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Richtlijn Taalontwikkeling

Bij de publicatie van de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling is tegelijkertijd de bijbehorende, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl gepubliceerd. De Richtlijn Adviescommissie (RAC) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) deelden met ons de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Met het NCJ maakten we afspraken om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. We zaten bij de commentaarronde van de richtlijn Taalontwikkeling en konden de conceptrichtlijn inzien. Hierdoor zagen we vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop aanpassen. We legden deze ter validatie voor aan het NCJ, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en onze praktijkprofessionals.

We zijn blij dat we op deze manier bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders!

Terug naar boven

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

Naast de richtlijn Taalontwikkeling werkten we met het NCJ de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen uit. We lazen deze richtlijn zelf en selecteerden de wijzigingen voor de opvoedinformatie in de levensfasen baby en peuter. Het NCJ deed dat voor de basisschool- en puberfase. Er zijn daardoor 42 teksten geactualiseerd in 5 verschillende levensfasen. Onze ambitie is dat uiteindelijk de richtlijnsamenstellers of betrokken deskundigen zelf de relevante informatie voor ouders uit een richtlijn bij ons aanleveren. Zo verzamelen wij als ‘kennismakelaar’ de adviezen en richten ons op de toegankelijkheid en leesbaarheid van de teksten.

Terug naar boven

Richtlijn Opsporing Oogafwijkingen

Naast informatie, willen we de stem van ouders zelf ook veel eerder in het richtlijnenproces betrekken. Dat is gebeurd bij het wijzigen van de richtlijn Opsporing Oogafwijkingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van ons Landelijk Ouderpanel. De ouders kregen enkele mogelijke wijzigingen voorgelegd. Met de resultaten gingen de richtlijnsamenstellers aan de slag. De betrouwbare opvoedinformatie is hierop aangepast.

Verder vertaalden we deze richtlijnen naar betrouwbare Opvoedinformatie voor ouders:

  • Richtlijn Extremiteiten.
  • Richtlijn Motorische ontwikkeling.
  • Richtlijn Lengtegroei.
  • Richtlijn Ondergewicht.

Terug naar boven

De informatie van ouders op de website van het NCJ

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maken we het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

Terug naar boven