Informatie voor zorgintensieve gezinnen

Opvoedinformatie Nederland gaat informatie aanbieden over veel voorkomende handicaps en stoornissen, die ouders kan helpen om deze te herkennen. De informatie verwijst ook – waar nodig – naar meer specialistische kennis en beschikbare ondersteuning. De informatie gaat ook over de impact van het hebben van een zorgintensief kind op het welzijn van ouders en de algemene thema’s die zij in het ouderschap en opvoeden tegenkomen. Informatie die echt aansluit op de vragen van de doelgroep, betrouwbaar en goed vindbaar is.

Samen met ouders, wetenschappers en praktijkprofessionals

De informatie wordt ontwikkeld samen met ouders van zorgintensieve kinderen. Met de input uit de focusgroep met ouders wordt de informatie samengesteld (waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van wat er al is). De informatie wordt inhoudelijk getoetst door een tijdelijke redactieraad van wetenschappers en praktijkprofessionals.

Stand van zaken

  • De nieuwe teksten zijn naar verwachting beschikbaar in het eerste kwartaal van 2017.

Meer weten?

Neem contact met ons op via contact@opvoedinformatie.nl.