Samen betrouwbare filmpjes ontwikkelen met de stem van ouders centraal

Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen raadplegen over opvoeden? Die ambitie pakken we op met JGZ-organisaties uit het hele land. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben, bijvoorbeeld over pesten, driftbuien en gezond leven. Deze filmpjes zijn gebaseerd op de betrouwbare opvoedinformatie. Op die manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen kan gebruiken en verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander (online) contact met ouders. In de filmpjes worden ouders direct aangesproken door presentatrice Fiona, die op een ongedwongen manier informatie en tips geeft. Bekijk via deze link de factsheet over dit project.

Waarom deelnemen aan het filmpjesproject?
Deelnemende organisaties
Annemieke Korver, hogeschooldocent Verpleegkunde en Voorzitter V&VN Vakgroep Jeugdverpleegkundigen
Elise Klarenbeek, stafverpleegkundige GGD regio Utrecht
Sophia Hoogendoorn, Teammanager GGD regio Utrecht
Deze filmpjes zijn er al ontwikkeld

Waarom deelnemen aan het filmpjesproject?

Misschien heb je als organisatie de plannen om de informatievoorziening naar ouders toe uit te breiden met meer beeldmateriaal; je wilt ‘iets’ met filmpjes doen. In deze (snelle) tijd verplaatst veel informatievoorziening zich van tekst naar beeld. Ook is het voor laaggeletterde ouders of niet-Nederlandse ouders prettig om informatie via beeld te ontvangen. Sluiten jouw ideeën hierop aan? Dan ben je bij het filmpjesproject aan het goede adres! Met deelname aan het filmpjesproject doe je mee aan een landelijk georganiseerd netwerk van jgz-organisaties waarmee je (kosten)efficiënt betrouwbare, onafhankelijke opvoedfilmpjes met en voor ouders ontwikkelt. Jij draagt financieel en inhoudelijk bij; Opvoedinformatie Nederland faciliteert de projectbegeleiding, videoproductie en communicatie. Hoe meer deelnemers er zijn; hoe lager de kosten! Concreet houdt deelname aan het filmpjesproject in:

1. Draag bij aan eenduidig, betrouwbaar beeldmateriaal voor ouders, gebaseerd op een kwalitatieve standaard die door iedereen gebruikt wordt.
Door deel te nemen aan het filmpjesproject draag je bij aan eenduidige informatievoorziening voor ouders. Het filmpjesproject levert beeldmateriaal op dat door iedereen te gebruiken is, omdat het vanuit de algemene, betrouwbare informatiebron van Opvoedinformatie Nederland ontwikkeld wordt, zonder winstoogmerk of stempel van (lokale) organisaties. Zo voorkomen we een versnipperd aanbod van filmpjes. Filmpjes van andere organisaties zijn niet altijd te gebruiken omdat deze in een eigen huisstijl ontwikkeld zijn of een eigen visie uitlichten. Filmpjes van commerciële partijen zijn niet altijd betrouwbaar.

2. Bepaal mee welke onderwerpen verfilmd worden, welke adviezen hierin behandeld worden en welke beelden daarbij gebruikt worden.
Als deelnemer breng je onderwerpen in om te verfilmen, bijvoorbeeld thema’s die binnen jouw organisatie of bij jouw ouders veel spelen. Het videobureau stelt op basis van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland een script op met tekst en beelden voor het filmpje. Deze krijg je ter beoordeling toegestuurd. Alle feedback wordt verzameld en afgewogen. Gezamenlijk komen we tot een definitief script, waarna het videobureau dit met presentatrice Fiona opneemt.

3. Deel expertise, ervaringen en behoeften om de filmpjes te verbeteren.
Iedere organisatie heeft eigen wensen als het gaat om filmpjes, omdat er signalen komen van ouders zelf of omdat er vanuit de organisatie prioriteiten zijn. Dat kan gaan over de manier waarop adviezen in een filmpje gebracht worden, hoe het beeld gebruikt wordt of de taal. Als deelnemer aan het filmpjesproject kun je een beroep doen op een groot netwerk van (communicatie)professionals die kunnen meedenken over oplossingen en samenwerkingspartners. De ervaring is dat er vaak overeenkomsten zijn. Met elkaar verkennen we of en hoe deze wensen in de filmpjes verwerkt kunnen worden.

4. Inzet Landelijk Ouderpanel voor toetsing onderwerpen en filmpjes.
Opvoedinformatie Nederland maakt gebruik van het Landelijk Ouderpanel als het gaat om het peilen van de wensen en mening van ouders over de filmpjes. In combinatie met de kennis en ervaringen van professionals, helpt dit ons om filmpjes te ontwikkelen die ook echt op ouders aansluiten.

5. Het is financieel aantrekkelijk om in groepsverband de voorbereidingen, productie en oplevering van de filmpjes te bekostigen.
Deelname aan het project kost voor 2020 maximaal €2500,-, afhankelijk van hoeveel deelnemers er zijn, waarvoor zes filmpjes ontwikkeld worden. Hieronder vallen de complete voorbereidingen, oplevering en evaluatie van filmpjes, dus onder meer de projectbegeleiding, bijeenkomsten, inzet van professioneel videobureau en communicatiemiddelen ter promotie. Door eenmalig dit bedrag in te leggen, ontzorg je jouw organisatie van deze werkzaamheden. Hoe meer deelnemers het project telt, hoe lager de financiële bijdrage wordt. Een voorbeeld: wil je dit als organisatie zelf faciliteren, dan kost alleen al de inzet van een videobureau minstens €10.000.

Vertel mij meer over het filmpjesproject!

Wil je meer weten of meedoen? Laat dan hier je e-mailadres en/of telefoonnummer achter. Dan nemen wij contact met je op. Je ontvangt ook een informatiefilmpje waarin projectleider Melissa Bastiaan meer tekst en uitleg geeft over het project.

Terug naar boven

Deelnemende organisaties

Dit zijn de huidige deelnemers van het filmpjesproject:

Terug naar boven

Annemieke Korver, hogeschooldocent Verpleegkunde en Voorzitter V&VN Vakgroep Jeugdverpleegkundigen: ‘Filmpjes zijn een mooie aanvulling op wat wij ouders al te bieden hebben tijdens de contactmomenten’

,,Er zijn de nodige opvoedfilmpjes te vinden, maar deze filmpjes onderscheiden zich doordat ze gebaseerd zijn op betrouwbare opvoedinformatie. De  onderwerpen waar de filmpjes over gaan, zoals pesten, brutaal gedrag en gezond leven, zie ik terug in de praktijk. Ouders hebben hier vragen over of zijn onzeker. Dat is heel gewoon. Opvoeden is ook niet altijd makkelijk. Belangrijk is dat ouders én jongeren leren dat onzekerheid helemaal niet erg is, dat het heel normaal is dat zij vragen hebben en dat elk kind anders is. Door ouders preventief informatie te geven, bied je de mogelijkheid om te ontdekken wat werkt. Ouders kennen het kind, de omgeving en achtergrond het beste. De filmpjes zorgen ervoor dat zij vroegtijdig de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het is een mooie aanvulling op wat wij ouders al te bieden hebben tijdens de contactmomenten. Het is een kans om de jeugdgezondheidszorg nog beter neer te zetten.

Het vlogelement maakt het filmpje persoonlijk, eigentijds en informatief. Het is belangrijk dat JGZ-organisaties met deze ontwikkeling meegaan. Ik roep andere organisaties op om mee te doen! We hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel, namelijk het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Het is belangrijk om daar verschillende middelen voor in te zetten en met de tijd mee te gaan. Deze filmpjes zijn daar een voorbeeld van. Samen zorgen we ervoor dat ouders deze filmpjes overal weten te vinden. Bijvoorbeeld door de online kanalen in te zetten waarmee we met ouders communiceren.”

Terug naar boven

Elise Klarenbeek, stafverpleegkundige GGD regio Utrecht: ‘Hoe groter het bereik wordt, hoe eerder ouders de filmpjes te zien krijgen’

,,Doordat de filmpjes in de opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland geplaatst worden, zien ouders deze terug op de website van de GGD regio Utrecht. Het is zaak dat de filmpjes door onze professionals gebruikt worden. De informatievoorziening verschuift voor een groot deel naar online. Professionals moeten daarin meegaan. Vooral als het gaat om het verspreiden van betrouwbare opvoedinformatie. Zo krijgen ouders eenduidige adviezen.

De filmpjes zijn anders dan anders: je ziet geen kinderen spelen of scènes met een voice over. In deze filmpjes spreekt Fiona de ouders direct aan. Het is mooi dat ouders op deze persoonlijke manier tips ontvangen. In een volgende reeks hoop ik die tips nóg concreter te maken. Deze eerste filmpjes gaan over basisschoolkinderen. Ik vind het mooi dat we daarmee begonnen zijn, omdat er al heel veel filmpjes voor ouders van jongere kinderen zijn. Iedereen kan deze filmpjes nu gebruiken. Hoe groter het bereik wordt, hoe eerder ouders de filmpjes te zien krijgen. En dat is nodig. Als het bijvoorbeeld om gezond gewicht gaat, is het echt heel belangrijk dat jonge ouders preventieve informatie ontvangen om overgewicht te voorkomen.

Laten we hier dus met zijn allen aan werken en niet apart van elkaar. Uiteindelijk is ons gezamenlijke doel dat ouders betrouwbare opvoedinformatie ontvangen!”

Terug naar boven

Sophia Hoogendoorn, Teammanager GGD regio Utrecht: ‘Laten we gezamenlijk één front vormen om ouders toegankelijke, eenduidige opvoedinformatie te verlenen’

,,Hoe mooi is het als je als professional meer tijd hebt om in te gaan op specifieke vragen van ouders? Dat is wat de filmpjes mogelijk maken. Je kunt ouders van tevoren de filmpjes toesturen en laten bekijken. Tijdens consulten is er dan meer tijd voor gerichte vragen. Ik hoop dat deze werkwijze in de hele JGZ wordt opgepakt. Plaats de filmpjes prominent op je website of stuur ze mee in nieuwsbrieven. Elke jeugdverpleegkundige en jeugdarts zou ouders hier standaard naar moeten verwijzen.

Er zijn veel opvoedfilmpjes. Wat ik mooi vind aan deze filmpjes, is dat we een combinatie gevonden hebben tussen aantrekkelijke, eigentijdse filmpjes met een deskundige basis: de betrouwbare opvoedinformatie. Ook sluiten we zoveel mogelijk aan op de beeldcriteria van de Landelijke Redactieraad van Opvoedinformatie Nederland, die de toegankelijkheid waarborgen. Nog belangrijker is dat we geluisterd hebben naar de vragen van ouders, onder meer door het Landelijk Ouderpanel te raadplegen. Dit alles maakt dat de filmpjes voldoen aan kwaliteitseisen en aansluiten op wat ouders leuk vinden om te zien, namelijk vlogs. Door dit element toe te voegen aan de filmpjes, spreek je ouders meer aan. Met name laaggeletterde ouders of nieuwkomers. Filmpjes zeggen meer dan teksten.

De komende tijd hoop ik dat meer organisaties aansluiten. Voor een nieuwe reeks filmpjes blijven we volgen wat er onder ouders speelt, bijvoorbeeld door de resultaten uit de Gezondheidsmonitor te analyseren. Laten we gezamenlijk één front vormen om ouders toegankelijke, eenduidige opvoedinformatie te verlenen!”

Terug naar boven

Deze filmpjes zijn er al ontwikkeld

Bekijk op Opvoeden.nl welke filmpjes er per levensfase zijn ontwikkeld.

Terug naar boven

Vertel mij meer over het filmpjesproject!

Wil je meer weten of meedoen? Laat dan hier je e-mailadres en/of telefoonnummer achter. Dan nemen wij contact met je op. Je ontvangt ook een informatiefilmpje waarin projectleider Melissa Bastiaan meer tekst en uitleg geeft over het project.