Zo ontwikkelen wij opvoedinformatie die voor alle ouders toegankelijk is

Hoe bereiken we met de betrouwbare opvoedinformatie zoveel mogelijk ouders, gelet op de grote diversiteit die Nederland rijk is? Het antwoord op die vraag zoeken we door kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen onder ouders met een migratieachtergrond en/of lage gezondheidsvaardigheden. We deden dit eerder al op kleine schaal via Marokko Media en de JeugdZaak. Op deze pagina lees je wat we structureel doen.

Onderzoek ‘Superdivers opvoeden’ door dr. Christa Nieuwboer

Stichting Opvoeden.nl liet in 2017 een diversiteitsonderzoek uitvoeren door dr. Christa Nieuwboer met de vraag: hoe kan de opvoedinformatie die wij met deskundigen ontwikkelen nog beter aansluiten op ouders met een niet-westerse migratieachtergrond? Op die vraag is antwoord gegeven in het onderzoek ‘Superdivers opvoeden’. Voor dit onderzoek sprak Nieuwboer met zo’n 82 ouders van verschillende afkomsten door aan te sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de OpvoedParty. Ook toetste zij de opvoedinformatie aan de hand van literatuur. Tot slot zocht Nieuwboer uit wat de grootste culturele groepen in Nederland zijn.

Terug naar boven

Werkgroep Diversiteit

Met de kennispartners in de Landelijke Redactieraad is een werkgroep Diversiteit gevormd om gezamenlijk tot een uitwerking van de aanbevelingen te komen. We passen de opvoedinformatie aan door de criteria in de Diversiteitswijzer toe te passen. Het gaat dan allereerst om teksten over waarden en normen, ouders in andere culturen, seksuele opvoeding, mediaopvoeding en het perspectief op het groter worden van kinderen. We nemen daar de ouders uit de focusgroepen in mee. En we zoeken de samenwerking met organisaties die al veel kennis en ervaring hebben op dit gebied. De werkgroep Diversiteit bestaat uit:

  • Multivation, Landelijk projectleider Weerbaar Opvoeden, namens Ministerie SZW/Directie Samenleving & Integratie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Omnia Jeugdzorg
  • Pharos
  • Rutgers
  • Stichting Opvoeden.nl
  • Trimbos

Terug naar boven

Samenwerking met Avans Hogeschool 

Studenten van de Avans Hogeschool doen onderzoek onder focusgroepen van ouders, onder begeleiding van een lector van het lectoraat Jeugd, gezin en samenleving. Recent leverden zij onderzoeksresultaten op van literatuurstudie en gesprekken met ouders over mediaopvoeding, zelfstandig worden, normen en waarden, alcohol, drugs en discriminatie. De studenten presenteerden deze resultaten bij een bijeenkomst van de werkgroep Diversiteit. Met de deskundigen uit de werkgroep maken we afspraken over hoe we de resultaten in de opvoedinformatie verwerken en de ouders uit de focusgroepen daarover terugkoppelen.

Terug naar boven

Diversiteit in het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel dat we in 2017 met Ouders & Onderwijs hebben opgericht, telt meer dan 5100 ouders. Het is sinds de start een uitdaging om tot een representatief panel te komen. 87% van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, 13% een niet-Nederlandse achtergrond zoals Marokkaans, Surinaams of Zuid-Amerikaans. Op verschillende manieren proberen we deze diversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door te werven via een blog van een islamitische moeder en een christelijke Facebookpagina. Daarnaast werken we aan de werving van meer vaders in het panel. Het zijn met name moeders die in het panel zitten (92%).

Terug naar boven

Beoordeling opvoedinformatie door ouders met lage gezondheidsvaardigheden

Volgens expertisecentrum Pharos heeft een op de drie Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep is laaggeletterd. Via Pharos laten we teksten en beelden uit de opvoedinformatie regelmatig toetsen door ouders die hiermee te maken hebben. Dit deden we onder meer voor de filmpjes die komen uit het gezamenlijke project met jgz-organisaties en de beeldverhalen. De feedback van ouders hierop helpt ons om bij de ontwikkeling van informatie kritisch na te denken over het woord- en beeldgebruik.

Terug naar boven

Contact

contact@opvoedinformatie.nl

We zijn ook bereikbaar via Twitter en te volgen via LinkedIn.