Projecten

Met de betrouwbare opvoedinformatie die we ontwikkelen, dragen we bij in verschillende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de projecten waar we op dit moment aan deelnemen of zelf zijn gestart. Via Twitter, LinkedIn en onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De stem van ouders in het richtlijnenproces van de JGZ
Onze werkwijze op basis van evidence based practice
Zo ontwikkelen wij opvoedinformatie die voor alle ouders toegankelijk is
De integratie met GroeiGids-redactie
Nieuwe indeling van techniek en content
Betrouwbare JGZ-filmpjes met de stem van ouders centraal
Inforium: de nieuwe communicatietool tussen professionals en ouders
Gespreksvoering met ouders en jeugdigen (ZonMW-project)
Digitale magazines met preventieve, betrouwbare informatie voor basisschoolouders (ZonMW-project)

De stem van ouders in het richtlijnenproces van de JGZ

Onze ambitie is om ouders op twee manieren bij het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg te betrekken. Aan de ene kant door met deskundigen de relevante informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Deze ambitie vervullen we samen met onder andere het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Bekijk hier wat we tot nu toe hebben bereikt.

Oplossingsrichtingen voor het versterken van onze werkwijze op basis van evidence based practice

We investeren veel in de validatie van opvoedinformatie en hebben bereikt dat we systematisch informatie ophalen uit de drie kennisbronnen wetenschap, praktijkprofessionals en opvoeders. Dit proces levert echter ook knelpunten en dilemma’s op. Is het voor alle betrokkenen duidelijk welk type informatie van hen verwacht wordt? Lukt het om de beste informatie uit elke bron te verkrijgen en welke methoden worden daartoe aangewend? Deze en andere vragen bespreken we in meetings waarin experts vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan het verbeteren van het validatieproces en de opvoedinformatie. Lees hier meer over evidence based practice en dit project.

Terug naar boven

Zo ontwikkelen wij opvoedinformatie die voor alle ouders toegankelijk is

Hoe bereiken we met de betrouwbare opvoedinformatie zoveel mogelijk ouders, gelet op de grote diversiteit die Nederland rijk is? Het antwoord op die vraag zoeken we door kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen onder ouders met een migratieachtergrond en/of lage gezondheidsvaardigheden. Op deze projectpagina lichten we vijf initiatieven uit.

De integratie met GroeiGids-redactie

Opvoedinformatie Nederland en GroeiGids willen elkaar versterken en van elkaars expertises en netwerk gebruik maken door hun redacties te integreren. Doel is om betrouwbare informatie te kunnen verspreiden aan een grote doelgroep en de rol en stem van de praktijkprofessional beter integreren en borgen. We werken toe naar een brede standaard en merkenbekendheid, vergelijkbaar met Thuisarts.nl, maar dan voor de informatie over opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheid! Onze redacties komen regelmatig bijeen. In deze blog lees je meer over onze gezamenlijke ambitie.

Nieuwe indeling van techniek en content

De online wereld waarin ouders informatie ophalen, wordt steeds groter: van apps, websites, social media tot andere platforms. Om ouders via zoveel mogelijk kanalen van betrouwbare opvoedinformatie te voorzien, werken we hard aan een nieuwe indeling en techniek. Dit doen we samen met ICT-leveranciers en webbouwers die de informatie al afnemen, maar ook met de deskundigen uit onze Landelijke Redactieraad. We veranderen niets aan de inhoud van de informatie, maar wel aan de manier waarop deze in websites, apps en andere digitale toepassingen opgenomen kan worden. We maken het een stuk flexibeler om (delen van) de betrouwbare opvoedinformatie te gebruiken. Denk aan websites of tools die over een specifiek onderwerp gaan, bijvoorbeeld voeding of pesten. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Terug naar boven

Betrouwbare filmpjes met de stem van ouders centraal

Met een enthousiaste groep van 12 organisaties ontwikkelen we betrouwbare filmpjes waarin de stem van ouders centraal staat. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben. Op die manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen kan gebruiken en verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander (online) contact met ouders. Op deze pagina lees je over de filmpjes die we tot nu toe ontwikkeld hebben en hoe je mee kunt doen.

Terug naar boven

Inforium: de nieuwe communicatietool tussen professionals en ouders

Hoe kunnen online en offline informatievoorziening in de (jeugd)gezondheidszorg elkaar versterken? Daar geeft Inforium antwoord op: de nieuwe communicatietool tussen ouders en professionals. Het online systeem maakt het voor professionals mogelijk om voorafgaand of na afloop van een gesprek een veilige mail naar ouders te sturen met daarin de besproken informatie. In deze mail wordt verwezen naar de betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van Opvoeden.nl. JGZ Almere is de eerste organisatie die deze tool op dit moment in een pilotfase test. Op deze projectpagina vertellen bedenker Markus Oei en Gerbrich Telderman van JGZ Almere meer en kun je een demo bekijken.

In de onderstaande animatie vind je terug hoe het Inforium er in de praktijk uitziet. Zie je deze animatie niet? Bekijk deze dan via YouTube!

Terug naar boven

Social

Volg ons op social media!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven.

Ja, ik meld me aan!