Jaarverslag 2015

De transitie in de jeugdhulp karakteriseerde het jaar 2015.

Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen. Deze informatievoorziening is een publieke taak van de gemeentelijke overheid. In 2015 brachten we ouderparticipatie op gang, werkten we aan de kwaliteit van de opvoedinformatie en realiseerden we  – samen met gemeenten – een groter bereik van de informatie. Hier leest u ons jaarverslag van 2015.

Collage

Transitie in de jeugdhulp

In 2015 vond de transitie in de jeugdhulp plaats. Per 1 januari werkte Stichting Opvoeden.nl in opdracht van de VNG (namens alle gemeenten). Gemeenten richtten de jeugdhulp anders in, waardoor zij de informatievoorziening aan inwoners op een andere manier organiseerden. Zo ontstond meer diversiteit in de manier waarop gemeenten informatie over de jeugdhulp aanbieden. Hierdoor kregen we de kans om de opvoedinformatie via de gemeenten op meer plekken aan te bieden aan ouders. Met de opvoedinformatie wordt de eigen kracht van de ouders versterkt en dat is precies een van de beoogde doelen van de transitie.

“In 2015 hebben we onze contacten bij de gemeenten geïntensiveerd. We hebben een stap extra gezet om de gemeenten te helpen bij het publiceren van de opvoedinformatie op diverse (nieuwe) websites. Het contact met gemeenten is in 2015 een dagelijkse activiteit geworden.”

Els Verkerk, directeur-bestuurder Stichting Opvoeden.nl

Breder bereik via andere platforms

De transitie zorgde voor meer diversiteit in de afname van de opvoedinformatie bij gemeenten. Tot eind 2014 was de opvoedinformatie alleen nog via CJG websites te bereiken. Vanaf 2015 is er meer diversiteit ontstaan: ook op de websites van gemeenten, jeugdteams, wijkteams, zorgloketten en GGD’en is de opvoedinformatie geplaatst. Het bereik van de informatie is daarmee in 2015 breder geworden: ouders kunnen de informatie op steeds meer plekken terugvinden.

Infographic

Aansluiten bij de behoefte van ouders

Ouders zijn altijd het begin- en het eindpunt. Stichting Opvoeden.nl monitort de informatiebehoefte van ouders en zorgt via participatie voor feedback van ouders. In 2015 bleek dat er meer behoefte was aan informatie over ouderschap. Deze informatie is gericht op de (nieuwe) rol die ouders in het gezin hebben. Onderwerpen als een veranderende relatie, de combinatie tussen ouderschap en carrière en bijvoorbeeld echtscheidingen zijn toegevoegd aan het informatie aanbod. Samen met het lectoraat ouderschap en ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden en onze partners uit de Landelijke Redactieraad hebben we aan betrouwbare inhoud gewerkt.

Toegankelijke informatie voor een breder publiek

Om de opvoedinformatie voor een breder publiek toegankelijk te maken combineerden we onze informatie met filmpjes en beeldverhalen van partners. Er zijn filmpjes van onder meer de stichting Babywerk en beeldverhalen van Pharos toegevoegd aan de opvoedinformatie.

Alle gemeenten en dus de ouders hebben inmiddels toegang tot de filmpjes en de beeldverhalen.

Veranderingen in Bestuur en Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht veranderde: René Peeters werd voorzitter. Loes van der Meijs droeg op 23 maart 2016 het stokje over aan Thea Koster. Els Verkerk werd benoemd tot directeur-bestuurder. In de voorgaande jaren was zij directeur.

RvT
Links: René Peeters (wethouder Almere), Thea Koster (wethouder Leeuwarden) en Jannie Visscher (wethouder Eindhoven) Rechts: overdracht tussen Loes van der Meijs (voormalig wethouder Doetinchem) en Thea Koster op 23 maart 2016

Het netwerk breidt uit

We breidden ons netwerk in 2015 uit: het aantal leden van de gebruikersraad nam toe en het aantal partners in het professionele netwerk van landelijke kennis- en thema-instituten, praktijkprofessionals beroepsverenigingen, hogescholen & universiteiten en andere deskundige organisaties groeide. Betrouwbare opvoedinformatie voor ouders maken we samen!

Het formele jaarverslag kunt u hier downloaden.

Voor een toelichting op het jaarverslag kunt u contact opnemen met Els Verkerk. Meer weten over de Stichting Opvoeden.nl? Bekijk dan deze video

2015 in een notendop

 

Onze drijfveren

> Ouders zijn het begin en het eindpunt! Van participatie door ouders wordt de opvoedinformatie voor ouders beter.

> De betrokkenheid van onze partners. Betrouwbare informatie maken we samen.

> Steeds de vertaalslag maken van professionele kennis over opvoeden naar bruikbare informatie voor ouders en jongeren.

 

We zijn trots op

> De kwaliteit en het bereik van onze informatie.

> Meer toegankelijke informatie voor een breder publiek.

> De samenwerking met gemeenten om ouders te voorzien van betrouwbare opvoedinformatie.

 

We blijven investeren in

> Betere aansluiting bij de belevingswereld van ouders.

> Een groter bereik van de opvoedinformatie onder ouders.

> Betere verbinding via de gemeenten tussen lokaal en landelijk aanbod .