Het derde kwartaal van 2016

Vijfjarig bestaan van de opvoedinformatie

‘In juli stonden we stil bij het vijfjarig bestaan van de opvoedinformatie. De afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd. Samenwerken loont. Dat wisten we al, maar nu zien we daar daadwerkelijk resultaten van. Zo zijn we verbonden aan bestaande ouderinitiatieven om de opvoedinformatie nog beter te laten aansluiten op de belevingswereld van ouders. In dit kwartaal is ook het jongerenpanel gestart, dat we met GGD Amsterdam hebben opgezet. De opvoedinformatie is uitgebreid met adviezen en tips over mediaopvoeding. We gaan na vijf jaar nog steeds met de tijd mee.’

Els Verkerk, directeur-bestuurder (tot 2019) Opvoedinformatie Nederland.

Ouders starten het gesprek over mediaopvoeding

Samen met Bureau Jeugd en Media hebben we in de zomer van 2016 conversatiestarters en actuele informatie over mediaopvoeding ontwikkeld. Conversatiestarters zijn prikkelende stellingen, weetjes en vragen die via Facebook, Twitter en websites van bijvoorbeeld Ouders Online, kinderopvangorganisaties en GGD’en gedeeld worden. Ze zijn bedoeld om ouders bewust te maken van mediaopvoeding en hen te stimuleren om ervaringen met anderen te delen. Bovendien verwijzen de starters naar achterliggende tips en adviezen, die zij zelf in eerste instantie niet zouden opzoeken.

De jongerenadviseurs van Jouwggd.nl en Infovoorjou.nl

jongerenadviseursHet landelijk jongerenpanel dat we hebben ingericht met de GGD Amsterdam, is gestart met het aanvullen en verbeteren van de informatie op Jouwggd.nl en Infovoorjou.nl. De jongeren onderzoeken wat zijzelf en leeftijdsgenoten willen weten over een bepaald onderwerp en waar ze meer over willen lezen. Hun input wordt tijdens een bijeenkomst besproken, wat leidt tot nieuwe teksten. De Landelijke Redactieraad toetst deze op basis van hun bronnen en onze vastgestelde criteria. In november vond de tweede jongerenbijeenkomst plaats.

Input van ouders door samenwerking met bestaande initiatieven

Met onderstaande partijen werken wij samen om van ouders te horen aan welke opvoedinformatie zij behoefte hebben en op welke manier zij dat willen verkrijgen. Dit doen we met online en papieren vragenlijsten en bijeenkomsten. Zo doen ouders uit medezeggenschapsraden van gemeenten mee, delen we het netwerk van organisaties als Ouders & Onderwijs en de OpvoedParty, bevragen we met opvoedexpert Krista Okma zorgintensieve gezinnen en biedt GGD Brabant-Zuidoost de medewerking van een burgerpanel van 4000 ouders aan.10

Groter bereik in vergelijking met Q3 2015

Van alle drie de websites die Opvoedinformatie Nederland beheert (Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl en Mediaopvoeding.nl) is het bezoekersaantal ten opzichte van het derde kwartaal in 2015 gestegen. Veel gelezen onderwerpen op deze websites zijn:

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Opvoedinformatie Nederland? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.