Jaarverslag 2016

2016 was voor ons een jaar dat in het teken stond van het (nog) meer betrekken van ouders en jongeren. In dit jaarverslag lees je onder andere hoe 22 jongerenadviseurs ons daarbij hielpen en de indruk die het project met zorgintensieve gezinnen op ons heeft gemaakt. Verder besteedden we in 2016 veel aandacht aan het onderwerp Mediaopvoeding. En was het alweer het vijfde jaar dat we aan de weg timmeren met betrouwbare opvoedinformatie!

Ouders, jongeren en kinderen zijn begin- en eindpunt

In 2016 hebben we achter de schermen flink gewerkt aan het structureel betrekken van ouders, jongeren en kinderen bij de ontwikkeling van informatie. We gaan nog meer gehoor geven aan ons motto: ouders en jongeren zijn voor ons begin- en eindpunt. In 2017 zien we daar de resultaten van.

Start Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. Dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel, waarvoor we in 2016 de voorbereidingen hebben getroffen met Ouders & Onderwijs. We hebben goede ervaringen met het betrekken van ouders op kleinere schaal en willen met het landelijke panel nu doorpakken. Zo kunnen we de werelden van wetenschap, professionals en ouders nog meer verbinden. Iedereen met kinderen tussen 0 en 18 jaar kan meedoen aan het online panel. Via een aantal grote onderzoeken en diverse korte peilingen of online discussies praten en denken ouders mee over opvoeden en onderwijs. In 2017 starten we met de eerste onderzoeken.

Betrouwbare informatie voor en door jongeren

Welke vragen spelen er onder jongeren en welke informatie hebben zij daarbij nodig? De antwoorden op die vragen kregen we de afgelopen jaren van onze jongerenredactie, die alle teksten van Infovoorjou.nl beoordeelde. Deze betrokkenheid wilden we een structureel vervolg geven.

Daarom hebben we in 2016 met de GGD Amsterdam de handen ineengeslagen om een jongerenpanel op te richten. Dat is gelukt: we hebben 22 enthousiaste jongeren aan ons weten te verbinden die zelfstandig onderzoek doen naar onderwerpen waar zij vragen over hebben. Deskundigen leveren de informatie over deze onderwerpen aan. Dit leidt tot nieuwe teksten voor Infovoorjou.nl en Jouwggd.nl. We ontwikkelen zo informatie die dus echt gebaseerd is op de informatiebehoefte van jongeren.

In 2017 publiceren we deze teksten, bijvoorbeeld over gewicht, grenzen stellen en vriendschappen sluiten. Ook dit jaar komen de jongeren maandelijks via videochat bij elkaar om onder begeleiding van een coördinator hun bevindingen te bespreken en nieuwe teksten te beoordelen. Lees meer in het interview met Petra van Tiggelen van GGD Amsterdam.

Naast Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl voortaan ook Infovoorkinderen.nl

Of het nu over school, vrienden maken, pesten of verkering gaat: kinderen van 8 tot 12 jaar hebben allerlei vragen. Ze bespreken deze met hun ouders, maar maken ook steeds meer zelfstandig gebruik van media. Het is dan van belang dat ze een betrouwbare, begrijpelijke website vinden waarop zij terecht kunnen voor tips en adviezen. Daarom hebben we in 2016 samen met kinderen en KinderrechtenNU een website ontwikkeld die we dit jaar lanceren: Infovoorkinderen.nl. De onderwerpen, het logo en de kleuren van de website zijn door kinderen bepaald. Onder meer tijdens een bijeenkomst van KinderrechtenNU en tijdens bijeenkomsten met leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8.

Nieuwe informatie voor ouders van zorgintensieve gezinnen

Een project dat in 2016 veel indruk op ons heeft gemaakt, is het project met ouders van zorgintensieve gezinnen. We zijn met hen in gesprek gegaan om op basis van hun ervaringen en vragen online informatie te ontwikkelen voor ouders in een gelijke situatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de informatie voor deze ouders op internet versnipperd is. De inbreng van ouders heeft hele waardevolle, nieuwe teksten opgeleverd waar onder andere het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Integrale Vroeghulp, MEE NL, de BOSK en andere deskundigen aan meewerkten. De nieuwe teksten gaan bijvoorbeeld over omgaan met emoties en de invloed op broers en zussen. In 2017 publiceren we deze onder het thema Ouderschap.

Opvoeden is óók mediaopvoeding

Kinderen komen van jongs af aan in aanraking met media. Ouders hebben behoefte aan betrouwbare en actuele informatie. Sinds enkele jaren zorgt Bureau Jeugd en Media binnen de opvoedinformatie voor de tips en adviezen over mediaopvoeding. In 2016 hebben we die informatie uitgebreid. Met het NJi, Family Factory en Bureau Jeugd en Media hebben we een gezamenlijk project opgezet waarmee we ouders van pubers en jonge kinderen bewustmaken van mediaopvoeding en hun rol daarin. Dit project is mogelijk maakt door de Stimuleringsregeling van Mediawijzer.net.

Mediaopvoeding: start het gesprek!

Voorbeeld conversatiestarter mediaopvoedingWij hebben de Stimuleringsregeling gebruikt om conversatiestarters te ontwikkelen. Dit zijn prikkelende stellingen, weetjes en vragen over mediaopvoeding die ouders aan het denken zetten. Door eenvoudige vragen te stellen als ‘welke apps vindt jouw kind het leukst?’ worden ouders bewust van mediaopvoeding. Ze delen hun tips en ervaringen onderling waardoor het gesprek start. In 2016 zijn we begonnen met het delen van deze conversatiestarters via de Facebookpagina van Mediaopvoeding.nl. Andere organisaties, zoals bibliotheken en Centra voor Jeugd en Gezin, plaatsten deze ook op hun pagina’s.We hebben gezien dat ouders graag ervaringen delen over  het omgaan met beeldschermtijd, maar ook geïnteresseerd zijn in de positieve effecten van gamen.

Ouders die na het lezen van een conversatiestarter meer willen weten, kunnen de achterliggende tips en adviezen op Opvoeden.nl raadplegen. Voor professionals stellen we de conversatiestarters in kaartvorm beschikbaar, om te gebruiken tijdens gesprekken met ouders. Lees meer in het interview met directeur Els Verkerk en Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media.

Vijf jaar leverancier van betrouwbare opvoedinformatie

In juli 2016 stonden we stil bij het feit dat we al vijf jaar betrouwbare opvoedinformatie leveren aan gemeenten. Het was ook het jaar waarin we een ANBI-status verkregen en de VNG de financiering van onze functie overdroeg naar het ministerie van VWS. We zijn blij dat we op deze manier gemeenten kunnen blijven ondersteunen in de online informatievoorziening naar ouders en jongeren. Dit jaar zagen we enkele succesvolle praktijkvoorbeelden. Ook zien we dat Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl en Mediaopvoeding.nl steeds beter worden gevonden.

Gemeenten passen de opvoedinformatie op hun eigen manier toe

Onze tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid wordt door veel organisaties gebruikt voor hun eigen websites en (online) publicaties. Een paar voorbeelden:

Het Gebiedsteam Franekeradeel is samengesteld uit professionals van verschillende zorgorganisaties en de gemeente Franekerdeel. In mei 2016 lanceerde het gebiedsteam een compleet nieuwe website met informatie over verschillende thema’s in het zorgdomein. Ook is de betrouwbare opvoedinformatie compleet opgenomen in de website.

 

Sam, het digitaal platform voor opvoed- en opgroeivragen voor de gemeente Amsterdam, biedt ouders en jongeren op één plek online informatie en persoonlijke hulpverlening aan. Bijvoorbeeld naast de teksten over werk en kinderen. Ouders kunnen na het lezen meteen contact opnemen met een coach.

 

Alle ouders uit de 26 Utrechtse gemeenten vinden sinds 2016 de betrouwbare opvoedinformatie op de website van GGD regio Utrecht. Daarmee kiest de GGD, net als bovenstaande voorbeelden, voor een efficiënte inrichting van de online informatievoorziening. Wij beheren en actualiseren de opvoedinformatie, die te herkennen is aan het roze keurmerk. Zo kunnen de organisaties zich meer bezighouden met de eigen informatievoorziening over het hulpaanbod in de gemeente.

 

Driftbuien, comazuipen en mediaopvoeding meest gelezen 

In 2016 werd de informatie over onder meer driftbuien bij peuters  het meest geraadpleegd op Opvoeden.nl en comazuipen bij jongeren op Infovoorjou.nl. Via Mediaopvoeding.nl kwamen 105 vragen van ouders binnen, die allemaal beantwoord zijn door deskundigen. Bijvoorbeeld over grof taalgebruik in filmpjes op YouTube. De drie websites zijn ten opzichte van 2015 in bezoekersaantal gestegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2017 blijven we investeren in goede vindbaarheid van de betrouwbare informatie. Zowel via Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl en Mediaopvoeding.nl als websites van gemeenten en professionals uit de jeugd(gezondheids)zorg en het onderwijs. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of via LinkedIn.

Heb je na het lezen van het jaarverslag vragen? Neem dan contact op met directeur Els Verkerk via els.verkerk@opvoedinformatie.nl of 088-11 80 200.

Download hier het volledige financiële jaarverslag over 2016.