Hoe we werken aan betrouwbare informatie

Wij laten onze tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend toetsen aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals. Dat doen we op basis van evidence based practice. Wij zorgen dat de informatie toegankelijk is en aansluit op de belevingswereld van ouders, opvoeders, jongeren en kinderen. Daarom geven wij hen ook een stem in de ontwikkeling van opvoedinformatie.

We betrekken ouders, jongeren en kinderen
De Landelijke Redactieraad
Andere betrokken partners
Het keurmerk voor betrouwbare informatie
Geïntegreerde redactieraad van praktijkprofessionals met GroeiGids

We betrekken ouders, jongeren en kinderen

Opvoedinformatie moet aansluiten op de belevingswereld van ouders, opvoeders, jongeren en kinderen. Zij weten immers zelf het beste wat hun informatiebehoefte is. Daarom betrekt de stichting deze doelgroepen bij het samenstellen van de informatie. Zo komen wetenschap, praktijk en ervaring bij elkaar.

Landelijke redactieraad zorgt voor betrouwbare en praktische inhoud

De landelijke redactieraad zorgt ervoor dat onze informatie betrouwbaar is en aansluit op de praktijk. In deze redactieraad zijn vertegenwoordigd:

Landelijke kennis- en thema-instituten
Bureau Jeugd & media, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Erfocentrum, FIOM, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), Nibud, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Pharos, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Rutgers, SOA AIDS Nederland, Stichting Adoptievoorzieningen, Trimbos, VeiligheidNL en Voedingscentrum.

Beroepsverenigingen
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Platform Jeugd, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sector Jeugd, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN),  PPINK (beroepsvereniging pedagogisch medewerkers in de kinderopvang), en College Perinatale Zorg

Andere inhoudelijk deskundige organisaties
Villa Pinedo, Kenniscentrum Kraamzorg, De Kindertelefoon, Redactieraad Mediaopvoeding.nl, Stichting School en Veiligheid, Augeo Foundation, Nationale Hoorstichting, GGD Amsterdam, Stichting Zelfbeschadiging en het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden.

Praktijkprofessionals
Jeugdarts en tevens hoofdredacteur van de landelijke GroeiGids, Jeugdverpleegkundige (Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond), Pedagoog en stafmedewerker (Bureau Jeugdzorg Gelderland), Ontwikkelingspsycholoog en tevens bestuurslid Het Jonge Kind (Nederlands Instituut van Psychologen), Maatschappelijk werker en budgetcoach (OGH-stichting), Orthopedagoog en tevens maatschappelijk werker (PuurZuid)

De leden van de redactieraad toetsen de content aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en protocollen. Dat doen ze aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. De praktijkprofessionals toetsen de informatie aan hun ervaring uit de praktijk en de actualiteit.

Andere betrokken partners

Andere organisaties die ons steunen zijn:

Branche-organisaties
BoINk, GGD GHOR, Sociaal Werk Nederland, ActiZ, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Balans Digitaal, Vereniging voor ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen, MEE Nederland

Andere partners
Centrum Gezond Leven (Gezonde School en Loket Gezond Leven), JOGG (Convenant voor jongeren op gezond gewicht, PinkCloud, Zwangerenportaal, NSPOH, Avans +, Wij Special Media, Avans Hogeschool, OpvoedParty, Thuisarts.nl, TMI, Veldkamp Produkties, Triple P positief opvoeden, Ouders Online, Mediawijzer.net, TNO, Saartje Kinderopvang, Grownhub, Spectrum Gelderland, Swink webservices, Kinderrechten.nu, Miskraambegeleiding Nederland.

We hebben ook regelmatig contact met ICT-leveranciers en online bureaus.

Keurmerk

Afbeelding keurmerk opvoedinformatie Om te laten zien dat de informatie betrouwbaar en toegankelijk is hebben wij een keurmerk ontwikkeld. Organisaties die deze informatie publiceren kunnen het keurmerk gebruiken om te laten zien dat de informatie is gevalideerd. De criteria en bronnen die we hiervoor gebruiken vind je in onze contentwijzer(pdf).

Geïntegreerde redactieraad van praktijkprofessionals met GroeiGids

Opvoedinformatie Nederland en GroeiGids werken met een geïntegreerde redactieraad van praktijkprofessionals. Zo zorgen we ervoor dat de betrouwbare informatie in de online en offline kanalen voor ouders, zoals Groeigids.nl, de GroeiGids app, de papieren GroeiGids en Opvoeden.nl, hetzelfde is en actueel blijft. Lees meer.