Betrouwbare adviezen en tips over opvoeden en opgroeien

Opvoedinformatie Nederland biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. We stellen die ter beschikking aan gemeenten, professionals in de (jeugd)zorg en het onderwijs. Zij mogen de informatie gratis gebruiken, of het nu is op een website, in een app, op social media of in een brochure. Dat wordt al gedaan door alle gemeenten, bijvoorbeeld bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hollands Midden.

Onze tips en adviezen worden voortdurend getoetst door wetenschappers, professionals uit de praktijk en we krijgen feedback van ouders, jongeren en kinderen.

Lees meer over hoe wij werken.

Beschikbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Wij bieden informatie aan over de thema’s kinderwens, zwangerschap en ouderschap en de levensfasen baby, peuter, basisschoolkind, puber en jongvolwassene. We publiceren deze informatie ook zelf via onze website over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Actualiteit

De informatie wordt voortdurend aangepast op basis van feedback van ouders, jongeren en professionals uit de praktijk en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bekijk de laatste wijzigingen op Opvoeden.nl.