Ons aanbod

Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut. De informatie op NJi.nl is daarom openbaar en vrij te gebruiken en te verspreiden, met een bronvermelding.

Informatie voor ouders en opvoeders: 

Informatie voor jongeren: 

Informatie voor professionals: 

Het NJi zal niet alle informatie van Opvoeden.nl beschikbaar stellen via NJi.nl. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg.

Wat is jouw suggestie?

Heb jij een aanvulling of tip voor de opvoedinformatie voor ouders en jongeren? Laat het dan via dit formulier aan ons weten!

Naar het tipformulier