Ons aanbod

Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut. De informatie op NJi.nl is daarom openbaar en vrij te gebruiken en te verspreiden, met een bronvermelding.

Informatie voor ouders en opvoeders: 

Informatie voor jongeren: 

Informatie voor professionals: 

Het NJi zal niet alle informatie van Opvoeden.nl beschikbaar stellen via NJi.nl. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg.