Gebruikersvoorwaarden gevalideerde content Opvoedinformatie Nederland

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de gevalideerde contentcollecties van Opvoedinformatie Nederland. Door het (laten) ophalen van de content via de API stem je in met deze voorwaarden.

  • Opvoedinformatie Nederland biedt de content gratis aan.
  • Afnemers mogen de content uitsluitend gratis ter beschikking stellen in een (digitale) toepassing met een maatschappelijk doel en in overeenstemming met deze voorwaarden.
  • Commerciële uitingen mogen niet direct in verband worden gebracht met de content.
  • Het intellectueel eigendomsrecht op de content blijft bij Opvoedinformatie Nederland.
  • Het keurmerk (bronvermelding) moet ongewijzigd en herkenbaar als onderdeel van de content worden geplaatst. Ander gebruik van het keurmerk is niet toegestaan zonder toestemming van Opvoedinformatie Nederland.
  • De content mag inhoudelijk niet gewijzigd worden.
  • De content mag uitsluitend gebruikt worden op een manier die de betrouwbaarheid waarborgt.
  • De technische documentatie voor het ophalen van de content maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
  • De content moet minimaal eenmaal per vier weken via de API worden opgehaald om de actualiteit van de content te waarborgen.
  • Als je instemt met deze voorwaarden, geef je toestemming dat Opvoedinformatie Nederland je contactgegevens opneemt in haar systemen. Opvoedinformatie Nederland gebruikt je gegevens alleen voor het doorgegeven van aanpassingen in de API-documentatie en de gebruikersvoorwaarden, en eventuele andere wijzigingen die verband houden met deze gebruikersvoorwaarden. Afnemers geven wijzigingen in de contactgegevens binnen vier weken door aan Opvoedinformatie Nederland.

Opvoedinformatie Nederland heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemers worden hierover vooraf geïnformeerd. Heb je vragen over ander gebruik van de content of over deze voorwaarden, neem dan contact op via contact@opvoedinformatie.nl.

Maart 2019

Contact

contact@opvoedinformatie.nl

We zijn ook bereikbaar via Twitter en te volgen via LinkedIn.