Privacy onderzoek Landelijk Ouderpanel: ouders bang voor ‘digitaal spoor’ van kind

Ouders maken zich zorgen om de beveiliging van de gegevens van hun kind door anderen. Ze weten niet hoe er met gegevens en foto’s van hun kinderen op internet en sociale media omgegaan wordt. Dit blijkt uit het privacy onderzoek dat is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel. Er is vooral behoefte aan meer informatie over privacy in het onderwijs en bij internetgebruik. Ouders vinden dat ze zelf goed omgaan met de privacy van hun kind, maar beseffen door het onderzoek dat zij meer willen weten over de regels en hoe onderwijs en jeugdgezondheidszorg hiermee omgaan. Lees hier het volledige rapport.

Rapport: Doorlichting van het beleid op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Deze doorlichting biedt een beeld van de verantwoordelijkheden van het ministerie die wel of niet gedecentraliseerd worden. Het belang van de functie die Opvoeden.nl vervult, staat vooralsnog niet ter discussie bij Rijk, VNG en gemeenten. In de algemene ledenvergadering van 29 november 2013 is door de VNG het besluit genomen tot collectieve financiering en opdrachtgeverschap bij de VNG voor de duur van vier jaar ingaande januari 2015.

Download het volledige rapport (pdf)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ©2014

Onderzoek: Opvoeden met media

Illustratie rapport 'Opvoeden met media'
Omgaan met media is voor ouders lastiger dan ‘gewone’ opvoedproblemen als zindelijkheid, gezond eten of school en leren. Die conclusies komen uit een onderzoek onder ruim 500 ouders met kinderen van 0-12 jaar. Vier van de tien ouders met kinderen tot twaalf jaar vinden het lastig om het mediagebruik van hun kinderen te begeleiden. Een op de drie ouders heeft ook moeite met ongewenste invloeden van de media op hun kind, bijvoorbeeld afleiding bij huiswerk maken, ongelukkige foto’s op sociale media of angstreacties bij enge films.

Download het volledige onderzoek Opvoeden met media (pdf)

©2014 Nederlands Jeugd Instituut | Peter Nikken & Inge Markx

Onderzoek: Vragen van ouders – top 5

De Jeugdzaak heeft onderzoek gedaan naar de vragen van ouders en een top 5 van vragen per levensfase opgesteld. Ouders van baby’s hebben de meeste vragen over voeding, slapen, klachten/kwaaltjes en de groei van hun baby.  Ouders van peuters hebben vragen over voeding, peutergedrag en hoe daarmee om te gaan. Bovenaan staat de zindelijkheidstraining. Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd hebben de meeste vragen over de financiële opvoeding van hun kind. Wat betreft ouderschap heeft men de meeste vragen over het moeder of vader worden, gevolgd door omgaan met advies, de veranderende relatie tussen partners en de verantwoordelijkheid die hoort bij het ouderschap.

Download het volledige onderzoek naar vragen van ouders (pdf).

©2014 De JeugdZaak

Onderzoek: Behoefte aan opvoedingsondersteuning en de rol van internet daarin

Illustratie: discussie over mediagebruikOuders van pubers en jongvolwassenen (16 tot en met 23 jaar) hebben een grote behoefte aan deskundige informatie, zo blijkt uit dit onderzoek van Inge Sleeboom en Jo Hermanns. Ouders van zowel pubers als jongvolwassene hebben vragen bij het mediagebruik: gamen, tv kijken, computeren. Driekwart van alle ouders vindt het lastig hoe hiermee om te gaan in de opvoeding. Naast mediagebruik zijn de meeste vragen gericht op onderwijs en opleiding (69%) en relaties binnen het gezin (66%). Voor ouders van jongvolwassenen is het thema (zelfstandig) wonen (32%) ook een belangrijk issue. Gemiddeld hebben de ouders ruim drie thema’s in de opvoeding waarover er vragen, zorgen of problemen zijn.

Download het volledige onderzoek (pdf)

©2014 H&S Consult Jo Hermanns & Inge Sleeboom

Opvoed- en opgroei-onderzoek

Jonge ouders met één kind, een relatie en een parttime baan zijn buitengewoon tevreden over hun eigen opvoedkunsten. Een op de vijf geeft zichzelf een negen of een tien. Ben je echter een alleenstaande, oudere ouder die veel werkt en meerdere kinderen heeft, dan is de kans groot dat je jezelf een mager zesje of een onvoldoende geeft. Jongere ouders zijn het vaakst onzeker en vrouwen significant vaker dan mannen. Ruimschoots de helft (56%) van de ondervraagden heeft dan ook regelmatig of vaak behoefte aan opvoedinformatie. Dat blijkt uit het eerste Opvoed- en Opgroei-onderzoek van Stichting Opvoeden.nl onder ruim 1200 ouders en opvoeders, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Download gratis het volledige onderzoek (pdf)

©2014 Maurice de Hond

Onderzoek: Informatiebehoefte jongeren – mening van jongeren over webteksten

De thema’s relaties en seks, familie en vrienden en geweld en pesten worden door jongeren als belangrijkste thema’s aangeduid, zo blijkt uit een 4-tal panelgesprekken die met jongeren zijn gevoerd over betrouwbare informatie voor jongeren.  Internet en media werd door de meesten niet interessant gevonden om aan te klikken omdat ze daar al zo veel van weten. Voornamelijk subthema’s als omgaan met geld, bijbaantjes en solliciteren vonden ze interessant om te weten.

Download het volledige onderzoek naar informatiebehoefte jongeren (pdf)

©2013 Spectrum |  Janneke van Lier, Wilma Klijn, Sylvia Vlaardingerbroek

Onderzoek: Verslag straatonderzoek Stichting Opvoeden.nl

Om zicht te krijgen op de beleving van informatie- en adviesbronnen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en om een eerste gevoel te krijgen voor de mate waarin ouders interesse hebben voor meedenken over de diensten van Stichting Opvoeden.nl en de manier waarop zij door Stichting Opvoeden.nl betrokken zouden willen worden, zijn op 18 november 2013 korte straatinterviews afgenomen in Rotterdam Crooswijk. Ouders in dit onderzoek geven over het algemeen aan dat zij zich bij vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen wenden tot familie / vrienden. Ongeveer de helft noemt daarnaast internet als bron van informatie over opvoeden en opgroeien.

Download gratis het volledige onderzoek (pdf)

©2013 De JeugdZaak

Onderzoek: Vergelijkingsstudie CJG Informatiebank en Marokko Media

Ouders en opvoeders zoeken naar voorbeelden die bij hun eigen en specifieke leefwereld passen: de Marokkaanse tradities en leefregels volgens de Islam. Hierdoor hechten ze relatief weinig waarde aan algemene informatie, omdat die wellicht niet aansluit bij deze tradities en leefregels. Men is tevens argwanend ten opzichte van advies en hulp van algemene instellingen en instanties. Vaak ingegeven door angst om de controle over de opvoeding te verliezen. Dankzij het onderzoek van Marokko Media kreeg Stichting Opvoeden.nl inzicht in de informatiebehoefte van Marokkaanse ouders.

Download het onderzoek naar informatiebehoefte van Marokkaanse ouders (pdf)

©2013 Marokko Media