Onderzoek over zelfstandigheid, controle en beïnvloeding basisschoolkind

Meer dan 600 ouders uit het Landelijk Ouderpanel delen hun ervaringen, vragen en zorgen 

Actueler dan ooit is het gedrag van jongeren en kinderen onderling als het gaat om het uitlokken van vechtpartijen, bezitten van wapens of het doorsturen van gewelddadige (rap)filmpjes. Recent zien we bijvoorbeeld dat burgemeesters, OM en politie een beroep doen op ouders om hun kind ’s avonds thuis te houden vanwege de avondklokrellen. Maar er is sinds 2017 ook een stijging in het wapenbezit onder jongeren. En steeds vaker verschijnen ‘drillraps’, video’s waarin jongeren elkaar bedreigen, die mogelijk leiden tot vecht- en steekpartijen. Deze gebeurtenissen waren aanleiding voor een onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over de zelfstandigheid, controle en beïnvloeding van hun kind. Tot nu toe hebben meer dan 600 ouders hieraan meegedaan. Deelnemen kan nog steeds via deze link.

Waarover gaat dit onderzoek?

Kinderen vanaf 8 jaar gaan steeds meer (zelfstandig) met vrienden om, social media en muziek. Dat hoort bij de ontwikkeling, maar kan best spannend zijn voor ouders. Er komen leuke en minder leuke dingen bij kijken. In hoeverre laten ouders hun kind zijn gang gaan? En hoe beïnvloedbaar is hun kind? Ook zijn we benieuwd naar ervaringen met drillraps en wapenbezit. We vragen tot slot hoe ouders denken over het verbieden van messenverkoop onder jongeren en hoe zij kijken naar het invoeren van kluisjescontrole op school.

Wat doen we met de resultaten van dit onderzoek?

Opvoedinformatie Nederland wil een eerste inzicht krijgen in hoe ouders met de zelfstandigheid en controle van hun kind omgaan en of/welke ervaring zij hebben met drillraps en wapenbezit. Het Nederlands Jeugdinstituut is ook met dit thema bezig. Daarom hebben we samen dit onderzoek ontwikkeld. Op basis van de resultaten kijken we of en hoe we er in de opvoedinformatie aandacht aan kunnen besteden. Voor ouders, maar ook voor scholen en professionals die met ouders en kinderen werken.

Meer informatie over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is in 2017 opgericht door Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs en telt meer dan 5400 ouders. Via korte peilingen en onderzoeken laten zij hun stem horen over opvoeden en onderwijs.

Wat drijft ouders om bewegen te stimuleren? Resultaten onderzoek Landelijk Ouderpanel

1 op de 5 ouders wil met professional in gesprek

Wat motiveert ouders om hun kinderen te stimuleren voldoende te bewegen? Om deze drijfveren te achterhalen heeft Opvoedinformatie Nederland samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen een peiling in het Landelijk Ouderpanel uitgezet. De peiling is door 658 ouders ingevuld en levert waardevolle inzichten op.

Uit de peiling blijkt dat bijna alle ouders positief staan tegenover het stimuleren van bewegen bij hun kinderen. Praktische zaken zoals de ruimte in en om het huis, het sport- en beweegaanbod in de buurt, en kennis en vaardigheden om bewegen te stimuleren zijn hierbij van belang. Daarnaast speelt sociale context volgens veel ouders een rol. De helft van de ouders geeft namelijk aan dat andere ouders in hun omgeving het belangrijk vinden om bewegen bij hun kinderen te stimuleren. Dit en meer lees je allemaal in de samenvatting.

De rol van professionals

Professionals zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogische medewerkers of leerkrachten kunnen van belang zijn. Een op de vijf ouders zegt dat het hen zou kunnen helpen om met een professional in gesprek te gaan over hoe je bewegen kunt stimuleren bij kinderen. Daarentegen geeft ruim twee op de vijf ouders aan het juist niet fijn te vinden om dit gesprek aan te gaan met een professional. Hier valt dus nog winst te behalen: wat houdt hen tegen en hoe raken zij toch gemotiveerd om wel het gesprek over beweegstimulering aan te gaan?

Wat vinden ouders belangrijk in de opvoeding van hun kinderen?

Voor een goed gesprek over bewegen of een ander leefstijlthema is het van belang om te weten wat ouders het belangrijkst vinden in de opvoeding van hun kind. Op de vraag ‘Welk onderwerp vind jij het belangrijkst voor je kind?’ werden de volgende onderwerpen het hoogst geprioriteerd: gezondheid, plezier, zelfvertrouwen en goede slaap. Verder werd respectievelijk genoemd: fit zijn, omgaan met stress, leren samenwerken, nieuwe vrienden maken en omgaan met regels. Het is zinvol om ouders te vragen aan welke dingen zij waarde hechten voor hun kind en om daar vervolgens op in te haken. Door aan te sluiten op de motivatie van ouders ontstaat bij hen het gevoel dat wat jij zegt als professional overeenkomt met de thema’s die zij belangrijk vinden.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Opvoedinformatie Nederland gebruikt de onderzoeksresultaten om bestaande informatie over sport en bewegen op www.opvoeden.nl te verbeteren. Kenniscentrum Sport & Bewegen verwerkt de resultaten in de doorontwikkeling van de Argumentenkaartjes, een gesprekstool voor professionals. De Argumentenkaartjes helpen professionals het gesprek over bewegen aan te gaan met ouders en bieden inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen. Het gesprek tussen ouders en professionals over sport en bewegen wordt hiermee laagdrempeliger. De vernieuwde set Argmentenkaartjes verschijnt begin 2021.

Over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is in 2017 opgericht door Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs en telt bijna 5400 ouders. Via korte peilingen en onderzoeken laten zij hun stem horen over opvoeden en onderwijs. Opvoedinformatie Nederland gebruikt de onderzoeksresultaten om de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders te verbeteren. Op deze pagina kun je je voor het Landelijk Ouderpanel aanmelden.

 

Hier vind je vanaf 1 januari 2021 voortaan betrouwbare jongereninformatie

Vanaf 1 januari 2021 bestaan de websites Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl niet meer. De betrouwbare informatie die op deze websites stond, blijft wel bestaan en blijven we (door)ontwikkelen. Deze informatie staat nu ook al op andere landelijke en regionale jongerenwebsites. In dit bericht vind je een overzicht van de websites waar je vanaf 1 januari 2021 naar kunt verwijzen.

Opvoedinformatie Nederland beheert de websites Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl. Hierop staat de betrouwbare informatie die met deskundigen en jongeren zelf ontwikkeld wordt. Deze informatie stellen we ook beschikbaar aan landelijke en regionale jongerenwebsites. Deze websites bieden kinderen en jongeren allerlei functies, zoals een chat, forum, social media en blogs. Dit sluit goed aan op de manier waarop deze doelgroep zich graag laat informeren. Opvoedinformatie Nederland kan hier met Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl minder goed op inspelen, omdat onze prioriteit bij het ontwikkelen van de informatie ligt. Wij investeren dan ook in de kwaliteit van deze informatie en in het werkproces met deskundigen en jongeren dat hierachter zit. Niet zozeer in de website en communicatie met jongeren zelf dus.

Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl trokken de laatste jaren ook al minder bezoekers. Daarom is besloten om deze websites vanaf 1 januari 2021 niet meer in de lucht te houden. Iedereen die nu naar deze websites doorverwijst, vragen we de linkjes weg te halen en te vervangen. Er zijn namelijk genoeg plekken waar dezelfde informatie te vinden is! Hieronder een overzicht:

Tot slot vind je de informatie op lokale Jongin-websites. Kortom: we blijven zorgen dat kinderen en jongeren betrouwbare opvoedinformatie kunnen vinden. Dit overzicht kan veranderen. We houden het zo goed mogelijk bij.

Wat gebeurt er vanaf 1 januari 2021 met Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl?

Vanaf 1 januari 2021 gaan de links Infovoorjou.nl en Infovoorkinderen.nl naar een landingspagina op Opvoedinformatie.nl. Op deze landingspagina vinden jongeren bovenstaand overzicht, zodat ze de betrouwbare informatie alsnog op andere websites weten te vinden.

Nieuwe opvoedfilmpjes met professionals en ouders

Uit het filmpjesproject dat we met verschillende organisaties uitvoeren, zijn nieuwe filmpjes gekomen waarin professionals en ouders aan het woord komen. Aan deze reeks deden ouders uit het Landelijk Ouderpanel mee en deskundigen. We bedachten deze vorm naar aanleiding van feedback van ouders zelf.

Het gaat om filmpjes over:

We zijn blij met deze nieuwe reeks filmpjes! Je kunt ze gebruiken voorafgaand, tijdens of na afloop van een consult met ouders en delen via de social media, nieuwsbrief of website van je organisatie.

Coronamaatregelen langs de lijn: vaders, wat vinden jullie?

Het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs heeft meer vaders nodig om representatief onderzoek te kunnen doen. Daarom loopt er deze keer een peiling om de interesse van met name vaders te wekken. Doe mee of deel de peiling in je netwerk! Bij de start van de peiling vragen we je een e-mailadres in te vullen.

Oproep aan vaders

Sta jij normaal gesproken langs de lijn om je kind aan te moedigen? Bij de voetbal, korfbal of een andere sport? Dan zal het vast even wennen zijn dat dat nu niet kan vanwege de huidige coronamaatregelen. Het Landelijk Ouderpanel peilt de mening van ouders over opvoeden en onderwijs en speelt deze door naar organisaties, media en de politiek. Zorg dat ook jouw stem wordt gehoord en doe mee! Laat ons weten wat jij vindt van de huidige coronamaatregelen die gelden langs de lijn. De bal ligt nu bij jou! (Maar moeders kunnen natuurlijk ook meedoen. Zij zijn net zo betrokken bij de sport van hun kind.)

Informatie voor ouders over het Landelijk Ouderpanel

Vanaf de bank je mening geven over opvoeden en onderwijs? Dat kan. Via het Landelijk Ouderpanel vragen we ouders mee te doen aan korte peilingen over onderwerpen die er toe doen. Voor jou als ouder én voor je kind. Bijvoorbeeld over de overgang van de basisschool naar de middelbare school, hoe je kind omgaat met sociale media of wat jij vindt van de nieuwe mogelijkheden om vaderschapsverlof op te nemen.

Jouw mening is belangrijk, want je kunt echt iets veranderen voor je kind. Jouw mening, en die van ruim 5300 andere ouders in het panel, bespreken we bijvoorbeeld met de media, deskundigen en politiek. En we zorgen ervoor dat de opvoedinformatie voor ouders aangepast is op wat jij nodig hebt. Kortom: vanaf jouw bank heb je iets te zeggen over wat er in Nederland voor ouders en kinderen bedacht wordt. Waar wacht je nog op? Schrijf je vandaag nog in via deze link!

Deze informatie raadplegen ouders het meest

Ieder kwartaal kijken we terug op het verkeer en de kwaliteit van Opvoeden.nl. Dit geeft ons een beeld van wat bezoekers op de website doen en zoeken. Uit deze analyse komen nuttige tips voor verbetering en optimalisatie van de website. Dit zijn de statistieken van de eerste drie kwartalen in 2020.

Bijna anderhalf miljoen websitebezoeken

In de eerste drie kwartalen van 2020 telde Opvoeden.nl bijna 1,5 miljoen bezoeken. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 1,3 miljoen. De grafiek hieronder laat deze stijging zien.

De site lijkt met name organisch beter gevonden te worden, dat wil zeggen via Google. Dit komt onder meer door zoektermen als ‘ooievaarsbeet’ en ‘peuterpuberteit’.

Meest gelezen onderwerpen per levensfase

De betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid loopt van de fase kinderwens tot jongvolwassene en ouderschap. Hieronder volgt per levensfase een top 4 van meest gelezen onderwerpen van de afgelopen kwartalen.

Kinderwens

Zwanger

Baby

Peuter

Basisschoolkind

Puber

Jongvolwassene

Ouderschap

Meer zoekopdrachten naar slapen, angst en opvoeding en gedrag

Slapen, angst, opvoeding en gedrag, ouderschap en alcohol zijn een van de meest gebruikte zoektermen op Opvoeden.nl. We leggen deze naast de informatie die we hierover hebben om te kijken of we de bezoeker daar de juiste teksten over aanbieden.

Meeste doorklik is naar Mediaopvoeding.nl en Rutgers

In de teksten op Opvoeden.nl verwijzen we ouders door naar relevante verdiepingsinformatie op andere betrouwbare websites, die getoetst zijn aan criteria in de contentwijzer. In de afgelopen kwartalen werd het meest doorgeklikt naar Mediaopvoeding.nl, de Pubergids van Rutgers, Infovoorjou.nl en de Groeicalculator van TNO.

  • Ken jij een betrouwbare, handige website voor ouders die volgens jou in de opvoedinformatie past? Deel deze dan met ons via het tipformulier.

Toename in doorklik naar lokaal aanbod

Op Opvoeden.nl kunnen ouders door middel van plaatsbepaling doorklikken naar opvoedhulp in de buurt. De afgelopen kwartalen werd 17.880 een gemeente geselecteerd en waren er 8388 klikken op lokaal aanbod, bijvoorbeeld naar de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Loes Twente en CJG Kennemerland. Dit is een stijging van ongeveer 23 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Mooi dat ouders op deze manier bij hulp in de buurt uitkomen!

Bezoek via Rijksvaccinatieprogramma, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Inforium

Op websites van gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en en andere organisaties staan links naar Opvoeden.nl. Dat maakt de betrouwbare opvoedinformatie goed vindbaar voor ouders. Uit statistieken blijkt dat de websites van het Rijskvaccinatieprogramma, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Inforium, Regelhulp en Jong JGZ het meeste bezoek opleveren.

Week van de Mediawijsheid: 6 tips op een rij

Het is de Week van de Mediawijsheid! Dit jaar kun je jouw digitale balans testen en krijg je tips om met en zonder media het beste uit jezelf te halen. Wij zetten voor jou 6 tips op een rij:

1. Krijg persoonlijk advies van mediadeskundigen

De website Mediaopvoeding.nl biedt ouders de mogelijkheid om persoonlijk advies te vragen aan deskundigen of eerder gestelde vragen van andere ouders te bekijken. Mediaopvoeding.nl vind je ook op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

2. Filmpje met tips over het gebruik van de MediaDiamant

In dit filmpje legt presentatrice Fiona uit hoe je als ouder de MediaDiamant thuis kunt toepassen. De MediaDiamant biedt vijf pijlers waarmee je je kind op een veilige en gezonde manier media kunt laten gebruiken.

3. Ouders en kinderen aan het woord over mediaopvoeding thuis

Wanneer geven andere ouders hun kind een mobiele telefoon? Welke games spelen andere kinderen thuis? En hoe lang mogen zij achter een beeldscherm? Op deze en andere vragen geven ouders en kinderen antwoord in deze filmpjes.

4. Informatie over mediaopvoeding voor baby’s, peuters, basisschoolkinderen en pubers

Opvoeden.nl biedt voor iedere levensfase van een kind tips en adviezen omtrent mediaopvoeding. Kijk maar eens bij: baby, peuter, basisschoolkind en puber. Je vindt deze informatie ook terug op Groeigids.nl en in de GroeiGids app.

5. Resultaten van mediaopvoedingonderzoek onder ouders

Begin dit jaar deden we met het Netwerk Mediawijsheid onderzoek onder ouders van onder andere het Landelijk Ouderpanel over mediagebruik in coronatijd. De resultaten kun je op onze website terugvinden:

6. Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden!

Beroepskrachten, zoals docenten en pedagogisch medewerkers, kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kind. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld.

Achter de schermen bij het filmpjesproject

We geven je graag een kijkje achter de schermen bij het filmpjesproject van Opvoedinformatie Nederland. Onlangs was er weer een draaidag. Projectleider Melissa Bastiaan vertelt hoe het er op zo’n dag aan toe gaat.

Hoe bereiden jullie een draaidag voor?

,,Allereerst moeten de thema’s bedacht worden. Dit doen we samen met de deelnemende partijen. Als de thema’s zijn vastgesteld gaan we aan de slag met scripts. De scripts worden door een regisseur gemaakt en zijn gebaseerd op onze betrouwbare opvoedinformatie. De producer gebruikt deze als basis en bedenkt hierbij de passende beelden en eventuele animaties. We kijken naar de eerste versie en beoordelen of het script aan onze criteria voldoet en de betrouwbare opvoedinformatie op een goede manier verwerkt is. Daarna gaan de scripts langs alle deelnemende partijen. Zij geven hun feedback en dit wordt zo goed als mogelijk verwerkt in de scripts. De producer verzamelt alles wat nodig is voor de opnamen. Ze boekt presentatrice Fiona en plant de draaidag.”

Hoeveel wordt er op een draaidag opgenomen?

,,We filmen drie filmpjes per dag. En dit lukt altijd precies. De opnamen lopen vaak wel door elkaar heen omdat een bepaalde locatie bijvoorbeeld in meerdere filmpjes terugkomt. Dan is het onhandig om heen en weer te blijven reizen. De producer houdt nauwlettend de planning in de gaten tijdens zo’n dag.”

Waar vinden de draaidagen plaats?

,,In en rondom Eindhoven. Daar is het productiebedrijf gevestigd en een crewlid stelt haar huis beschikbaar voor de opnamen. Dat is heel handig want zo kunnen we gebruik maken van kinderkamertjes en de nodige kinderspullen. Verder zoekt de producer vaak allerlei leuke locaties uit in de buurt. Zo hebben we wel eens gedraaid in een tandartsenpraktijk, op een middelbare school en in dé uitgaansstraat van Eindhoven voor het filmpje over alcohol. Helaas zijn we vanwege de coronamaatregelen wat beperkt in locaties, maar toch is het gelukt om weer met mooie filmpjes te komen.”

Wie zijn er bij een draaidag aanwezig en wat is ieders rol daarbij?

,,Een producer, presentatrice, cameraman en ik als opdrachtgever. Bij voorgaande opnamen sloten soms ook deelnemende partijen aan maar vanwege het coronavirus is het noodzakelijk om de aanwezige groep zo klein mogelijk te houden. De producer zorgt voor een goed verloop van de dag, bewaakt de scripts en ondersteunt zowel de cameraman als de presentatrice. De cameraman zorgt er natuurlijk voor dat alles goed op beeld komt en het geluid goed geregeld is. Ik kijk als opdrachtgever continu of de filmpjes voldoen aan onze criteria. Praat Fiona niet te snel? Is de omgeving veilig voor een kind? Wordt de betrouwbare opvoedinformatie op de juiste manier overgebracht? Enzovoorts. Je merkt op zo’n dag dat iedereen zijn of haar eigen focus heeft, maar dat we ook heel goed samenwerken en tot leuke nieuwe ideeën komen.”

Gaat het opnemen in één keer goed?

,,Soms duurt het even voordat we de perfecte opname hebben. Dan doen we toch nog even een woordje anders of filmen op een andere plek. En dan ben je als opdrachtgever helemaal tevreden, maar dan merkt onze cameraman op dat het vliegtuig dat overvloog toch hoorbaar is…Weer opnieuw! Maar soms staat het er in één keer op.”

Wat gebeurt er na de draaidag? 

,,Dat gaat allemaal razend snel. In de planning wordt opgenomen dat de montage direct na de opnamen start. Alle losse opnamen met stukjes tekst worden aan elkaar geplakt tot een mooi filmpje. Sommige filmpjes krijgen animaties. Vrij kort na de opnamen krijgen we de eerste oplevering. Daar zijn we vaak direct enthousiast over omdat we al een paar jaar met dezelfde producer werken.”

Meer informatie over het filmpjesproject

Misschien heb je als organisatie de plannen om de informatievoorziening naar ouders toe uit te breiden met meer beeldmateriaal; je wilt ‘iets’ met filmpjes doen. In deze (snelle) tijd verplaatst veel informatievoorziening zich van tekst naar beeld. Ook is het voor laaggeletterde ouders of niet-Nederlandse ouders prettig om informatie via beeld te ontvangen. Sluiten jouw ideeën hierop aan? Dan ben je bij het filmpjesproject aan het goede adres! Met deelname aan het filmpjesproject doe je mee aan een landelijk georganiseerd netwerk van jgz-organisaties waarmee je (kosten)efficiënt betrouwbare, onafhankelijke opvoedfilmpjes met en voor ouders ontwikkelt. Jij draagt financieel en inhoudelijk bij; Opvoedinformatie Nederland faciliteert de projectbegeleiding, videoproductie en communicatie. Hoe meer deelnemers er zijn; hoe lager de kosten!

Innovatieatelier Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg in teken van filmpjeproject

25 november zijn wij onderdeel van het Innovatieatelier van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)! Centraal staat het filmpjesproject dat we met andere organisaties hebben opgezet. We zijn blij dat we dit podium krijgen om JGZ-professionals over dit initiatief te vertellen! 

Hieronder volgt de informatie over onze deelname, zoals op de website van het NCJ staat beschreven.

Op 25 november spreken we tijdens het Innovatieatelier met collega’s van Opvoedinformatie Nederland over het filmpjesproject. JGZ-organisaties die deelnemen aan het filmpjesproject maken het inhoudelijk en financieel mogelijk om betrouwbare en onafhankelijke opvoedfilmpjes voor ouders te ontwikkelen.

De organisaties die deelnemen aan de pilot zijn enthousiast en ervaren de filmpjes als helpend. Ouders waarderen de filmpjes en zien ze graag.

Opvoedinformatie Nederland en de negen deelnemende JGZ-organisaties nemen de pioniers tijdens dit Innovatieatelier mee in de ambitie van het project en de huidige ervaringen. Tot slot beantwoorden we met elkaar de innovatievraag: ‘Hoe kunnen we naar een toekomstbestendige vorm van het filmpjesproject zodat we ouders en professionals optimaal kunnen helpen?’

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Nieuw! Corona kanttekening in de betrouwbare opvoedinformatie

Vanaf vandaag staat er in de betrouwbare opvoedinformatie een standaard kanttekening over corona. We proberen de informatie zo goed mogelijk op de coronamaatregelen te laten aansluiten, maar dat is voor álle informatie niet te doen. De maatregelen zijn zo veranderlijk. Daarom melden we dat de informatie mogelijk (nog) niet aan de regels voldoet en verwijzen we naar het RIVM. 

We bieden al informatie over het coronavirus, maar dat betreft maar één tekst. Teksten over sport, school of werken gaan nog uit van de oude situatie. De keuze voor een kanttekening maakten we onder meer op basis van een peiling die we in ons netwerk deelden. Hierin vroegen we de respondenten om mee te denken wat we in coronatijd met de betrouwbare opvoedinformatie moeten doen: teksten (blijvend) aanpassen, niets of toch iets noemen over corona? Op basis van de suggesties hebben we gekozen voor een kanttekening die bij iedere tekst komt te staan. Zo is de ouder zich ervan bewust dat niet alle adviezen uit een tekst opgevolgd kunnen worden.

Bij het opstellen van nieuwe teksten voor de betrouwbare opvoedinformatie, houden we de coronamaatregelen extra goed in het achterhoofd. Ook denken we na over de lange termijn: ouders blijven wellicht (langer) thuiswerken of zien de grootouders minder vaak. We verkennen of we hier meer informatie over toevoegen.

Wil je meedenken over corona in de betrouwbare opvoedinformatie?

Suggesties zijn altijd welkom! Deel jouw tips via het tipformulier of mail ons op contact@opvoedinformatie.nl.