Opvoeden.nl, de website van Opvoedinformatie Nederland, stopt per april 2024

Opvoeden.nl, de website van Opvoedinformatie Nederland, stopt per april 2024. Dit betekent dat we vanaf nu ook stoppen met de Praktijkwijzer. De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) wordt de centrale plek voor actuele en betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. Voor ouders, opvoeders, jongeren en professionals. Hier vind je de wekelijkse NJi Nieuwsbrief Jeugd. Een nieuwsbrief voor iedereen die werkt in het jeugdveld.

Waarom stopt Opvoeden.nl? 

Opvoedinformatie Nederland en de site Opvoeden.nl zijn in 2020 ondergebracht bij het NJi. Dat sloot goed aan bij de ambitie van het NJi om ook ouders, opvoeders en jongeren te voorzien van betrouwbare kennis en informatie. Inmiddels is de informatie voor deze doelgroepen ook te vinden op de website van het NJi zelf. Opvoeden.nl is daardoor overbodig. Het NJi houdt de informatie op Opvoeden.nl tot april 2024 actueel en zorgt dat een groot deel van de informatie van opvoeden.nl beschikbaar wordt gesteld via NJi.nl. Op die manier blijft de informatie van Opvoedinformatie beschikbaar voor alle ouders.  

Waar vind ik voortaan betrouwbare opvoedinformatie?

Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut. De informatie op NJi.nl is daarom openbaar en vrij te gebruiken en te verspreiden, met een bronvermelding.

Informatie voor ouders en opvoeders: 

Informatie voor jongeren: 

Informatie voor professionals: 

Het NJi zal niet alle informatie van Opvoeden.nl beschikbaar stellen via NJi.nl. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg.

Help ons met je vragen

Heb je vragen over of suggesties voor de toekomst van de opvoedinformatie? Of zijn er andere aspecten waar wij rekening mee kunnen houden? Geef die aan ons door. Daarmee help je ons om de opvoedinformatie op de beste manier beschikbaar te houden. Je kunt je vraag of opmerking sturen naar info@nji.nl.