7 nieuwe opvoedfilmpjes met ouders, pubers en deskundigen aan het woord

Er zijn 7 nieuwe opvoedfilmpjes beschikbaar in de reeks met presentatrice Fiona. Aan deze nieuwe reeks werkten ouders, pubers en deskundigen van VeiligheidNL, Rutgers en de schrijfster van het boek “De eerste 1000 dagen” mee. De nieuwe filmpjes gaan over de eerste 1000 dagen, babysignalen, driftbuien, taalontwikkeling, gevoelens puber, internet en seks en risicovol buiten spelen.

Het is de eerste keer dat ook pubers zelf aan het woord komen. In het filmpje over omgaan met gevoelens vertellen twee pubers welke gevoelens zij in de puberteit ervaren en hoe hun ouders daarmee omgaan. Deze pubers zijn ook jongerenadviseur in het project dat we met GGD Amsterdam doen.

Deskundige Zeina Bassa van VeiligheidNL

Met VeiligheidNL maakten we een filmpje over risicovol buiten spelen. Presentatrice Fiona laat zien waar je als ouder leuke speeluitdagingen voor je kind kunt vinden. Deskundige Zeina Bassa van VeiligheidNL vult deze tips aan. ,,Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen zich bezig hielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of het bouwen van hutten in de bosjes. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden daarvoor voor kinderen veel beperkter. De focus werd de afgelopen decennia steeds meer gelegd op veiligheid en bescherming. Angst dat een kind zich bezeert, maar bijvoorbeeld ook angst voor verkeer en sociale druk, heeft bij veel ouders geleid tot het over-beschermen van hun kinderen.” In het filmpje vertelt Zeina waarom risicovol spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Fiona laat zien op welke manier risicovol spelen eruit kan zien.

Deskundige Ingvil de Haan van Rutgers

Het filmpje over internet en seks laat zien hoe je als ouder het gesprek met je kind kunt aangaan over bijvoorbeeld het versturen van seksueel getinte foto’s. Deskundige Ingvil de Haan van Rutgers komt in dit filmpje aan het woord. ,,Je hoort de laatste tijd veel over de risico’s van sexting, maar er gebeurt online veel meer waar ouders zich misschien niet altijd voldoende bewust van zijn. Pubers hebben veel online contacten, ook met onbekenden. En zien ongetwijfeld seksueel getinte beelden, via Instagram, Tiktok, Youtube of in porno. Vaak zijn dat sexy vrouwen en stoere mannen, met mooie lijven. Jongeren kunnen hierdoor een beeld krijgen van hoe zij zouden moeten zijn. Het is belangrijk dat ouders hierover met hun kind in gesprek gaan. Net zoals je offline met je kind praat over hoe je met elkaar omgaat en wat je ziet en tegenkomt.”

Tessa Roseboom, schrijfster “De eerste 1000 dagen”

Het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS zet onder meer in op het belang van de eerste 1000 dagen van een kind. Een van de nieuwe filmpjes gaat dan ook over deze eerste 1000 dagen. ,,De eerste 1000 dagen van elk mensenleven zijn cruciaal voor de kansen later in het leven. Daarom is het belangrijk dat mensen weten dat die periode belangrijk is, waarom hij zo belangrijk is en wat je kan doen om bij te dragen aan een goed verloop van die eerste 1000 dagen van het leven van elk mensenkind,” vertelt professor Tessa Roseboom van Amsterdam UMC en schrijver van “De eerste 1000 dagen”. ,,Het is een belangrijk onderwerp, en nog niet iedereen weet hoe hij/zij een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van kansen voor kinderen. Verloskundigen, kraamverzorgenden, professionals in de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en psychologen kunnen het filmpje aan (aanstaande) of kersverse ouders laten zien om ze erop te wijzen dat een goed begin belangrijk is, en dat ze dat niet alleen hoeven te doen. Dus liefst moeten alle aanstaande ouders dit filmpje zien al voordat het kind geboren wordt. Maar ook als het net geboren is, en alles nog onwennig is en nieuw. Professionals kunnen het ook in de wachtkamer laten zien van het consultatiebureau.”

Waarom deze opvoedfilmpjes?

Opvoedinformatie Nederland biedt al jaren betrouwbare opvoedinformatie aan in tekstvorm. De behoefte aan informatie via beeldmateriaal werd onder ouders en professionals steeds groter. We zijn in deze trend meegegaan door een filmpjesproject op te zetten. Hier zijn inmiddels 43 opvoedfilmpjes uitgekomen en we blijven nieuwe filmpjes ontwikkelen. Zo zorgen we dat je als professional ouders op een gemakkelijke manier kunt informeren.

Wat kun jij met deze opvoedfilmpjes?

 • De filmpjes bieden eenduidige, betrouwbare opvoedadviezen, gevalideerd door wetenschap, praktijk en ouders zelf.
 • Je kunt de filmpjes voorafgaand, tijdens of na afloop van een consult aan een ouder laten zien of sturen. Zo blijft er tijdens het consult meer tijd over voor de specifieke vragen van ouders.
 • Vertoon de filmpjes in de wachtkamer. Door ondertiteling zijn ze goed te volgen.
 • Via YouTube deel je de filmpjes makkelijk via je nieuwsbrief, social media of website.

GGD Brabant-Zuidoost is een van de organisaties die de filmpjes op deze manier gebruikt. ,,We promoten de filmpjes actief via sociale media om deze in te zetten bij onze opvoedtaak. We verwijzen ernaar via onze website. Jgz-professionals gebruiken de filmpjes tijdens contactmomenten, individueel of in een groep. Op deze manier dragen we bij aan betrouwbare informatie voor ouders, die overal en altijd vindbaar en toegankelijk is. De inhoud is gemaakt voor en met de doelgroep. Het sluit aan bij de interesse van de ouder; via korte video’s beschikken zij snel over informatie.”

Benieuwd wat andere professionals ervan vinden? Lees dan de interviews met Sophia Hoogendoorn (teammanager), Annemieke Korver (voormalig voorzitter vakgroep Jeugdverpleegkundigen) en Elise Klarenbeek (stafverpleegkundige).

Overzicht van ruim 30 opvoedteksten die aangevuld zijn met coronainformatie

In ruim 30 opvoedteksten van Opvoedinformatie Nederland zijn links toegevoegd naar relevante coronainformatie voor ouders bij kennispartners. Zo zorgen we dat ouders in de ‘gewone’ opvoedteksten ook tips krijgen voor in coronatijd. Deze links zijn zichtbaar op Opvoeden.nl, in de GroeiGids app, op GroeiGids.nl en alle andere websites die de opvoedinformatie van ons afnemen, zoals CJG’s en GGD’en. ,,Onze kennispartners hebben veel waardevolle coronainformatie waar wij de ouder graag vanuit de betrouwbare opvoedinformatie naar doorverwijzen. Samen met de partners kijken we voortdurend of dit actueel is en of we op meer relevante plekken kunnen doorlinken,” aldus contentspecialist Nina Mulder.

Welke links naar coronainformatie zijn toegevoegd?

Hieronder een overzicht van de coronainformatie van kennispartners die is opgenomen in de teksten:

Nederlands Jeugdinstituut

Angstig gedrag
Bang basisschoolkind
Bang peuter
Boos en opstandig gedrag
Driftbuien
Niet willen leren
Omgaan met gevoelens
Omgaan met pubers
Ouderschapsplan
Puberteit
Ruzie 
Vechtscheiding

Alles over sport

Beweegtips basisschoolkind
Beweegtips peuter
Gezondheid en bewegen basisschoolkind
Gezondheid en bewegen peuter

Seksuele vorming

Internet en seks basisschoolkind
Internet en seks puber
Seksuele opvoeding puber
Seksuele opvoeding 9 – 12 jaar
Seksuele opvoeding 6 – 9 jaar

Les op afstand

Niet willen leren

Ouders & Onderwijs

Verkoudheid
Verkoudheid en bronchitis

Alles over zwanger

Angst voor de bevalling
Kraamvisite
Ziekenhuisbevalling

Voedingscentrum

Gezonde voeding basisschoolkind
Gezonde voeding peuter
Gezonde voeding puber

Algemene coronainformatie over opvoeden

Op Opvoeden.nl vind je een algemene tekst over corona voor ouders en een tekst voor zwangeren.

Opvoeden.nl in publicatie ‘Nut en noodzaak’ van Kenniscentrum Sport en Bewegen

Uit onderzoek en een behoeftepeiling bleek dat professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg behoefte hebben aan een instrument dat eenvoudig ‘nut en noodzaak’ van bewegen voor jonge kinderen uitlegt. Deze professionals hebben dit nodig ter aanvulling op hun eigen kennis en voor de bewustwording van ouders. De online publicatie Nut en Noodzaak van het Kenniscentrum Sport en Bewegen voorziet in deze behoefte: het ondersteunt de professionals door de kennis op één plek aan te bieden. Dit verlaagt de drempel om ouders te informeren over het belang van bewegen voor kinderen. Als gevolg ontstaat er meer ruimte voor het stimuleren tot meer bewegen met de praktische handvatten en tips.

Opvoeden.nl is onderdeel van de publicatie ‘Nut en Noodzaak’. Rebecca Beck, specialist Fit & Gezond bij het Kenniscentrum: ,,We hebben in de online publicatie een pagina speciaal voor ouders opgenomen. De link van deze pagina kunnen professionals rechtstreeks naar ouders mailen. Op deze pagina verwijzen we voor meer informatie naar artikelen van Opvoeden.nl en we hebben het filmpje met presentatrice Fiona over bewegen (peuters) aan deze pagina gekoppeld.”

Vraag de publicatie vandaag nog aan via deze link.

Lees meer over de publicatie op de website van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Landelijke Dag tegen Pesten: de tips voor ouders

Vandaag is de jaarlijkse Dag tegen Pesten van Stichting Stop Pesten Nu. Op deze dag staat het voorkomen en stoppen van pesten centraal. In dit artikel delen we opvoedinformatie die je in je werk met ouders kunt gebruiken. Deze opvoedinformatie staat op Opvoeden.nl en Groeigids.nl en is met behulp van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkeld en geactualiseerd.

Deze informatie raadplegen ouders het meest 

Hieronder volgt een top 10 van de meest gelezen informatie op Opvoeden.nl op het gebied van pesten:

 1. Weerbaarheid.
 2. Mijn kind wordt gepest.
 3. Mijn kind pest anderen.
 4. Aanpak cyberpesten.
 5. Pesten op school.
 6. Cyberpesten.
 7. Plagen en pesten.
 8. Pesten.
 9. Gevolgen van pesten.
 10. Gepest kind helpen.

Tips over pesten voor professionals

Bekijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut het dossier Pesten.

Wat doen wij met kennispartner NJi voor ouders en jongeren?

Sinds 1 januari 2020 valt Opvoedinformatie Nederland onder het NJi. Het NJi is ook onderdeel van onze Landelijke Redactieraad, waar alle andere kennisinstituten en praktijkprofessionals deel van uitmaken. Samen met hen én ouders en jongeren zelf ontwikkelen we betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Met het NJi stellen we de informatie over onder meer pesten samen. In 2017 deden we met Ouders & Onderwijs onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over pesten.

Tipkrant JGZ Kennemerland leidt veel ouders naar betrouwbare informatie op Opvoeden.nl

JGZ Kennemerland verstuurt maandelijks online tipkranten naar ouders, waarin wordt doorverwezen naar Opvoeden.nl. Veel ouders blijken daarop door te klikken. De tipkranten staan namelijk in de top 3 van grootste verkeersbronnen voor de website. Daniëlle Thijssen, verantwoordelijk voor Communicatie en PR bij JGZ Kennemerland, vertelt in dit korte interview meer over de tipkrant.

Wat is de tipkrant?

,,De tipkrant is een nieuwsbrief voor ouders waarin we op basis van de leeftijd van het kind opvoedtips en -adviezen geven. In de tipkrant komen onderwerpen aan bod die op dat moment bij ouders spelen en waar zij vaak vragen over hebben. We verwijzen daarbij door naar betrouwbare informatie.”

Waarom zijn jullie met de tipkrant gestart?

,,We zijn vorig jaar gestart met het versturen van onze tipkranten met als doel onze diensten en organisatie onder de aandacht te brengen (en te houden!) bij ouders van de kinderen die bij ons in zorg zijn. Zo leren ze onze organisatie steeds beter kennen, raken ze vertrouwd met onze diensten en expertises en weten ze wat ze aan ons hebben.”

Wat komt er in de tipkrant aan bod?

,,Met de tipkranten proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op wat er bij ouders speelt. Dat doen we door met een groep verpleegkundigen te kijken welke opvoedvragen er op een bepaalde leeftijd bij een kind spelen. Op basis daarvan bedenken we onderwerpen, schrijven we teksten en verwijzen we ouders naar goede informatie over dit onderwerp. De tipkranten zijn gekoppeld aan ons cliëntensysteem, waardoor ouders automatisch een tipkrant ontvangen als hun kind een bepaalde leeftijd bereikt.”

Waarom verwijzen jullie naar Opvoeden.nl?

,,In de JgzApp van JGZ Kennemerland maken wij ook al gebruik van Opvoeden.nl. Ouders waarderen deze betrouwbare informatie. Er is zoveel op het internet te vinden. Wij zorgen dat ze bij de juiste informatie terechtkomen. Het is fijn om aan de statistieken te zien dat ouders hier ook op doorklikken.”

Hoeveel ouders ontvangen de tipkrant?

,,De tipkranten gaan maandelijks naar zo’n 3400 ouders met een kind tussen de 0 en 1 jaar. We zijn dit stapsgewijs aan het uitbreiden voor ouders van kinderen tot 4 jaar.”

Ook aan de slag met Opvoeden.nl?

Ben je na het lezen geïnspireerd geraakt om ook met Opoveden.nl aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op! Dat kan via contact@opvoedinformatie.nl of 088-1180200.

Meer over JGZ Kennemerland

Deel deze tips tijdens de Week van het geld

Wijzer in geldzaken organiseert ieder jaar de Week van het geld. Deze themaweek is vandaag begonnen en loopt tot en met 26 maart. Centraal staat ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarmee wil het platform kinderen en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid in de toekomst. Opvoeden.nl is partner van deze themaweek. In dit artikel delen we opvoedinformatie die je in je werk met ouders kunt gebruiken. Deze opvoedinformatie staat op Opvoeden.nl en Groeigids.nl en is met behulp van het Nibud ontwikkeld en geactualiseerd.

Deze informatie raadplegen ouders het meest 

Hieronder volgt een top 10 van de meest gelezen informatie op Opvoeden.nl op het gebied van financiële opvoeding:

 1. Kostgeld.
 2. Kindgebonden budget.
 3. Persoonsgebonden budget.
 4. Aanvullende beurs en ouderbijdrage.
 5. Toeslagen en tegemoetkomingen.
 6. Zelf geld verdienen.
 7. Financiële tegemoetkomingen.
 8. Schoolkosten puber.
 9. Studiefinanciering mbo.
 10. Schoolkosten basisschoolkind.

Tips over financiële opvoeding voor professionals

Bekijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut het dossier Armoede en de publicatie Opvoeden in armoede.

Wat doen wij met kennispartner Nibud voor ouders en jongeren?

Nibud is onderdeel van onze Landelijke Redactieraad, waar ook alle andere kennisinstituten en praktijkprofessionals deel van uitmaken. Samen met hen én ouders en jongeren zelf ontwikkelen we betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Met Nibud stellen we de informatie over geldzaken en financiële opvoeding samen. In 2018 deden we met Nibud onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over zakgeld. Ouders beoordeelden de opvoedinformatie  over dit onderwerp. Op basis van feedback en ervaringsverhalen pasten we deze informatie aan, zodat deze beter aansluit op ouders.

JGZ Richtlijn Ouder-kind relatie gepubliceerd en vertaald voor ouders

De JGZ richtlijn Ouder-kind relatie is vandaag gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. Zoals altijd is deze informatie ook op GroeiGids.nl en in de GroeiGids app te vinden. Onder meer de informatie over hechting, contact maken en sociale-emotionele ontwikkeling is aangevuld. Het is bij deze richtlijn weer gelukt om de informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar te stellen.

Dit is de eerste richtlijn waar Opvoedinformatie Nederland bij de totstandkoming betrokken was via de werkgroep. We zijn trots op deze samenwerking! Onder andere Marianne de Wolff van TNO en praktijkprofessional Marjolein van Keulen werkten mee aan de vertaling van de richtlijn in de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders.

Informatie voor ouders uit de richtlijn

Er is in deze richtlijn veel aandacht voor preventie. De richtlijn is niet alleen bedoeld voor situaties waar sprake is van een moeilijke band tussen ouders en kind. Er is ook veel aandacht voor de normale ontwikkeling van de ouder-kindrelatie. In de richtlijn staan veel tips en adviezen afkomstig van Opvoedinformatie Nederland. Er is een bijlage (in de conceptrichtlijn: Box 2.1) bij de richtlijn met een bewerking van adviezen en tips per leeftijdscategorie.

Hieronder volgen de aangepaste teksten op basis van levensfase en een korte toelichting:

Zwanger

Baby

 • Scheidingsangst – Het is een heel normale reactie als je baby huilt als je weggaat. Want baby’s zijn het veiligst als er volwassenen bij hen in de buurt blijven en voor hen zorgen. Door te huilen zorgt je baby ervoor dat de mensen die voor hem zorgen in de buurt blijven.
 • Contact maken – Praat met je baby, ook al is hij nog klein. Vertel aan je baby wat je gaat doen. Praat bij het aankleden, in bad doen en in bed leggen. Je kunt je kind troosten door rustig met je kind te praten.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling – Tussen zes en negen maanden krijgt je kind door dat het niet één is met zijn ouders. Je baby gaat begrijpen dat jij weg kan gaan. Vanaf ongeveer negen maanden kan je baby eenkennig worden.
 • Hechting – De eerste 1000 dagen van je kind zijn heel belangrijk. Dat is de tijd vanaf het begin van de zwangerschap tot je kind ongeveer 2 jaar is. Wetenschappers hebben ontdekt dat die eerste periode veel invloed heeft op het gedrag, de gezondheid, het leervermogen en het welzijn van je kind, ook later.
 • Opvoedtips – Ouders moeten zich continu aanpassen. De geboorte van je eerste kind is de grootste aanpassing. Maar in elke levensfase van je kind moet je je gedrag aanpassen aan de behoeften van je kind.

Peuter

 • Scheidingsangst – Het is heel normaal dat je peuter zich aan jou vastklampt of bang is dat je niet meer terugkomt als je even weg gaat. Dat hoort bij de normale ontwikkeling.
 • Eenkennigheid – Je kind is eenkennig terwijl jij als ouder erbij bent. Eenkennighied komt meestal voor als je kind tussen een en twee jaar oud is. Het is in deze fase heel normaal dat je peuter zich aan je vastklampt.

Basisschoolkind

 • Sociale vaardigheden – Geef je kind warmte en de volle aandacht. Praat met je kind en neem de tijd om samen dingen te doen. Door positief te reageren, zoals met een knuffel, een compliment of een kleine beloning, moedig je je kind aan.

Puber

 • Opvoedtips – Kinderen die in de puberteit komen veranderen. Als ouder moet je wel mee veranderen. De relatie tussen jou en je kind verandert ook. Je kind wordt steeds zelfstandiger en wil zich steeds meer losmaken van jou als ouder.
 • Ruzie – Het is belangrijk om er op een goede manier mee om te gaan en tot oplossingen te komen. Probeer een evenwicht te vinden tussen controle en betrokkenheid bij je kind.
 • Positief opvoeden – Het is belangrijk dat je investeert in de band met je kind. Geef veel positieve aandacht. Toon belangstelling voor het leven van je puber, praat elke dag met je kind over wat hem of haar bezighoudt of neem de tijd om samen dingen toe doen.

In onderstaande animatie hoor je meer over de inhoud van de richtlijn en de verbinding met de informatie voor ouders. Zie je dit filmpje niet? Kijk dan op YouTube.

Achtergrondinformatie over het richtlijnenproces en de informatie voor ouders

De Richtlijn Adviescommissie (RAC), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), TNO en ZonMW deelden met ons de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Met het NCJ maakten we afspraken om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Hierdoor zagen we vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop aanpassen.

We zijn blij dat we op deze manier bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders! Dit lukte eerder al bij:

De informatie van ouders op de website van het NCJ

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maken we het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

Opvoedinformatie Nederland en GroeiGids

Opvoedinformatie Nederland en GroeiGids werken gezamenlijk in één redactie om ouders in heel Nederland van betrouwbare informatie te voorzien over gezond opgroeien en opvoeden. Deze informatie vinden ouders terug op Opvoeden.nl. Groeigids.nl, de GroeiGids app en op websites van deelnemende Centra voor Jeugd en Gezin, GGD’en en gemeenten.

Deel deze tips tijdens de Week van de Lentekriebels

Onze kennispartner Rutgers organiseert ieder jaar de Week van de Lentekriebels. Deze themaweek is vandaag begonnen en loopt tot en met 19 maart. Het thema is ‘seksuele en gender diversiteit’. In dit artikel delen we opvoedinformatie die je in je werk met ouders kunt gebruiken. Deze opvoedinformatie staat op Opvoeden.nl en Groeigids.nl en is met behulp van Rutgers ontwikkeld en geactualiseerd.

Deze informatie raadplegen ouders het meest 

Hieronder volgt een top 10 van de meest gelezen informatie op Opvoeden.nl op het gebied van seksuele opvoeding:

 1. Geslachtsontwikkeling.
 2. Voorbehoedsmiddelen.
 3. Veilig vrijen.
 4. Lichaamshaar.
 5. Genderidentiteit en transgender.
 6. Zaadlozing.
 7. Seksuele ontwikkeling.
 8. Pil.
 9. Seksuele ontwikkeling 10-12 jaar.
 10. Seksuele opvoeding.

Wat doen wij met kennispartner Rutgers voor ouders en jongeren?

Rutgers is onderdeel van onze Landelijke Redactieraad, waar ook alle andere kennisinstituten en praktijkprofessionals deel van uitmaken. Samen met hen én ouders en jongeren zelf ontwikkelen we betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Met Rutgers stellen we de informatie over seksualiteit en seksuele ontwikkeling samen.

Sinds december 2018 is de website Uwkindenseks.nl van Rutgers uit de lucht en verwijst de organisatie naar Opvoeden.nl als het gaat om informatie voor ouders over seksuele opvoeding en voorlichting. Dit is een mooie vervolgstap in onze samenwerking om ouders van de betrouwbare informatie te voorzien. Eind 2017 deden we al gezamenlijk onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over seksuele opvoeding. Op basis van deze resultaten werd de informatie op Opvoeden.nl uitgebreid met onder meer tips over het aangeven van grenzen en online seksualiteit.

 

Onderzoeksresultaten impact coronamaatregelen op gezinsleven

‘Het continu schakelen tussen de rollen van moeder, partner, lerares, werknemer, etc. is dodelijk vermoeiend’

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht onderzocht de ervaringen van (groot)ouders tijdens de coronacrisis. Dit onderzoek werd samengesteld met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee Brussel, zodat er internationale vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Ouders uit het Landelijk Ouderpanel van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs deden aan dit onderzoek mee. Op basis van de resultaten doet het lectoraat aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugdprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen. Opvoedinformatie Nederland gebruikt de resultaten om tips en adviezen voor ouders te verbeteren en aan te vullen.

Enkele opvallende resultaten:

 • Hoewel een grote meerderheid van de ouders merkt dat ze ook in deze lastige tijd goed in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen, vindt ruim een derde het ouderschap nu moeilijker dan voorheen.
 • Moeders geven de werk-gezin balans in de eerste week van de coronamaatregelen gemiddeld een lager rapportcijfer dan vaders.
 • Veel respondenten zijn bezorgd dat de huidige situatie – met contact op afstand als norm – het voor grootouders en kleinkinderen lastig maakt een band op te bouwen (bij pasgeborenen en jonge kinderen) of te onderhouden (bij oudere kinderen).

Meer informatie en het eindrapport kun je via deze link lezen.

Eerder onderzoek over coronamaatregelen onder het Landelijk Ouderpanel

Kort nadat de coronamaatregelen van kracht gingen in Nederland, deden we eigen onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel over de impact hiervan. De resultaten van dit onderzoek vind je terug op deze pagina. Het onderzoek van het lectoraat Jeugd bood ons de mogelijkheid om vervolgonderzoek te doen onder ouders, in een andere fase van de coronacrisis.

Over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs. Via het Landelijk Ouderpanel geven ouders via online onderzoeken aan hoe zij denken over opvoeden en onderwijs, welke informatie zij nodig hebben en wat hun ervaringen zijn. Op die manier kunnen we de beschikbare informatie over opvoeden en onderwijs verbeteren. Ook nemen we de mening van ouders mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Het Landelijk Ouderpanel telt op dit moment 5256 ouders. Voortaan meedoen aan onderzoeken? Meld je dan via deze link aan.

Opvoedfilmpjes voor ouders

Aangenaam! Ik ben Fiona en stel me graag aan je voor

Hoi, ik ben Fiona en ik heb wat voor je! Toegankelijke filmpjes met betrouwbare informatie vanuit de wetenschap, praktijk en de doelgroep over opvoeden en opgroeien. In dit filmpje stel ik mezelf voor en hoor je hoe jij deze filmpjes kunt gebruiken in je werk met ouders!

Waarom deze opvoedfilmpjes?

Opvoedinformatie Nederland biedt al jaren betrouwbare opvoedinformatie aan in tekstvorm. De behoefte aan informatie via beeldmateriaal werd onder ouders en professionals steeds groter. We zijn in deze trend meegegaan door een filmpjesproject op te zetten. Hier zijn inmiddels 36 opvoedfilmpjes uitgekomen en we blijven nieuwe filmpjes ontwikkelen. Zo zorgen we dat je als professional ouders op een gemakkelijke manier kunt informeren.

Wat kun jij met deze opvoedfilmpjes?

 • De filmpjes bieden eenduidige, betrouwbare opvoedadviezen, gevalideerd door wetenschap, praktijk en ouders zelf.
 • Je kunt de filmpjes voorafgaand, tijdens of na afloop van een consult aan een ouder laten zien of sturen. Zo blijft er tijdens het consult meer tijd over voor de specifieke vragen van ouders.
 • Vertoon de filmpjes in de wachtkamer. Door ondertiteling zijn ze goed te volgen.
 • Via YouTube deel je de filmpjes makkelijk via je nieuwsbrief, social media of website.

GGD Brabant-Zuidoost is een van de organisaties die de filmpjes op deze manier gebruikt. ,,We promoten de filmpjes actief via sociale media om deze in te zetten bij onze opvoedtaak. We verwijzen ernaar via onze website. Jgz-professionals gebruiken de filmpjes tijdens contactmomenten, individueel of in een groep. Op deze manier dragen we bij aan betrouwbare informatie voor ouders, die overal en altijd vindbaar en toegankelijk is. De inhoud is gemaakt voor en met de doelgroep. Het sluit aan bij de interesse van de ouder; via korte video’s beschikken zij snel over informatie.”

Benieuwd wat andere professionals ervan vinden? Lees dan de interviews met Sophia Hoogendoorn (teammanager), Annemieke Korver (voormalig voorzitter vakgroep Jeugdverpleegkundigen) en Elise Klarenbeek (stafverpleegkundige).

Hoe maken we deze opvoedfilmpjes?

De filmpjes worden ontwikkeld in opdracht van Opvoedinformatie Nederland en medegefinancierd door 12 andere organisaties, waaronder GGD’en. We werken met een professioneel videobureau voor de opnames en montage. Presentatrice Fiona is het gezicht van de filmpjes. Zij wordt door ouders uit het Landelijk Ouderpanel zeer positief beoordeeld. De onderwerpen komen uit de praktijk of vragen we uit bij ouders zelf. Aan de filmpjes doen soms deskundigen of ouders mee. In deze blog vertelt projectleider Melissa Bastiaan over hoe het er achter de schermen aan toegaat.

Wat vinden ouders van deze filmpjes?

We laten de filmpjes regelmatig toetsen door ouders uit het Landelijk Ouderpanel. Op basis van de feedback hebben we al heel wat verbeteringen doorgevoerd. Ook horen we wat de ouders juist erg aan de filmpjes waarderen. Hieronder een greep uit de reacties.

 • ‘Genoeg voorbeelden, duidelijke uitleg, concrete samenvatting aan het einde.’
 • ‘Goeie, heldere info.’
 • ‘Mooi, simpel, duidelijk filmpje waarin alles goed uitgelegd wordt.’
 • Ruim 80% van de ouders gaf aan de filmpjes goed te vinden, omdat zij de beelden goed konden volgen of het leuk vonden dat Fiona de camera af en toe zelf vasthoudt.

Maak van Fiona ook jouw ‘collega’!

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief zin om de filmpjes te gaan gebruiken? Dat kan vandaag al! Je vindt alle filmpjes met Fiona op het YouTube-kanaal van Opvoedinformatie Nederland. Stuur deze nieuwsbrief of filmpjes door naar je collega’s en maak van Fiona ook jouw ‘collega’!

Contact

Heb je vragen of ideeën over de filmpjes? Laat het ons dan weten via contact@opvoedinformatie.nl of 088-11 80 200.