Informatie voor ouders gelijktijdig gepubliceerd met nieuwe JGZ richtlijn Motorische ontwikkeling

De vernieuwde JGZ richtlijn Motorische ontwikkeling is gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl en alle websites die deze informatie afnemen. Onder andere de teksten over fijne motoriek, lopen en DCD zijn aangevuld. Het is bij deze richtlijn weer gelukt om de informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar te stellen!

Nieuw in de teksten is onder meer de informatie over:

 • Kenmerken van DCD.
 • Aanwijzingen dat een loopstoel juist een negatief effect heeft op de motorische ontwikkeling.
 • Het advies van kinder- en jeugdartsen dat kinderen vanaf vier jaar maximaal twee uur per dag buiten schooltijd met een beeldscherm bezig zijn.
 • Fijne motoriek stimuleren.
 • Wanneer peuters leren te lopen.

Achtergrondinformatie over de richtlijnen en de informatie voor ouders

De Richtlijn Adviescommissie (RAC), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), TNO en ZonMW deelden met ons de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Met het NCJ maakten we afspraken om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Hierdoor zagen we vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop aanpassen.

We zijn blij dat we op deze manier bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders! Dit lukte eerder al bij:

De informatie voor ouders op de website van het NCJ

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maken we het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

 

Het Landelijk Ouderpanel over online challenges

Sinds 1 januari 2020 heeft Stichting Opvoeden.nl een nieuwe naam: Opvoedinformatie Nederland. Onderstaand bericht is nog vanuit onze oude organisatienaam geschreven.

De meeste ouders denken niet dat hun kind een challenge zou doen

Van de ouders die bekend zijn met online challenges, denkt 67 procent dat hun eigen kind niet aan een challenge zou meedoen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Opvoeden.nl en Stichting T.I.M. onder het Landelijk Ouderpanel. De ouders geven als reden op dat hun kind nog te jong is, goed met groepsdruk kan omgaan en niet veel online zitten.

76% van de ouders geeft aan bekend te zijn met online challenges. De meeste ouders hebben van challenges gehoord via het nieuws (80%), social media of via hun eigen kinderen. 20% van de ouders weet ook dat hun eigen kind of vrienden van hun kind heeft deelgenomen aan een challenge. Een kwart van de ouders is niet bekend is met dit fenomeen.

Het gesprek over online challenges

65% van de ouders praat met hun kinderen over challenges. Ze vragen er dan spontaan zelf naar of doen dit naar aanleiding van nieuwsberichten. ,,Wij praten regelmatig over dit soort zaken en ik geloof niet dat onze zoon hier (al) in geïnteresseerd is. Maar ja, in hoeverre kun je dat als ouder weten?” geeft een ouder aan. De meeste ouders vinden het normaal dat jongeren dingen uitproberen zoals challenges, zolang deze maar niet gevaarlijk zijn. 33% van de ouders vindt challenges onzin en gevaarlijk. ,,Het is totaal niet stoer om aan zoiets mee te doen. Het is vooral heel dom,” aldus een ouder.

Ouders hebben behoefte aan tips, feiten en filmpjes

22% van de ouders zoekt informatie over online challenges, meestal via Google of social media. Meer dan 90% van deze groep geeft aan voldoende informatie te vinden in hun zoektocht op internet. Zij hebben vooral behoefte aan:

 • Een korte opsomming met tips.
 • Feiten en cijfers over online challenges.
 • Een filmpje of animatie over online challenges.
 • Ervaringsverhalen van andere ouders.

,,Ik blijf regelmatig opnieuw zoeken naar informatie. De wereld verandert snel,” gaf een van de ouders aan.

‘Laat een ervaringsdeskundige op school komen’

66% van de ouders vindt dat online challenges ook besproken moeten worden op school in bijvoorbeeld mentorlessen, lessen mediawijsheid of maatschappijleer. Zij vinden dat kinderen gewaarschuwd moeten worden en het goed is om hen meer weerbaar te maken voor groepsdruk en de gevaarlijke kanten van het internet. Het is goed dat kinderen ook horen van hun leeftijdsgenoten wat de gevaren kunnen zijn. Zo zegt een ouder: ,,Je zou met een ervaringsdeskundige erbij kunnen vertellen wat er kan gebeuren de gevaren ervan laten zien.” Andere ouders geven aan dat dit een taak is voor de ouders zelf en wat minder voor de school.

Resultaten leiden tot verbeterde informatie voor ouders

Stichting Opvoeden.nl paste met Bureau Jeugd en Media de informatie over gevaarlijke internetspelletjes aan. Hierin staan nu, op verzoek van ouders, voorbeelden in van ongevaarlijke challenges en tips voor het bespreken van dit onderwerp met je kind. Deze informatie staat op Opvoeden.nl en alle websites die deze informatie afnemen.

Stichting T.I.M. ziet dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in de juiste informatievoorziening op dit vlak. De ervaring is dat een groot deel van de ouders een kennisachterstand heeft als het gaat om internet en online challenges, omdat ze hiermee niet zijn opgegroeid. In die zin lijkt de school de meest voor de hand liggende plek om jongeren structureel te informeren. Het is nodig om verder te werken aan verbeterde informatievoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van informatiefilms en animaties, maar ook moderne lespakketten voor scholen. We blijven ook de media opzoeken omdat dit voor ouders een belangrijke bron is en ook aanleiding om het te bespreken met hun kinderen.

Achtergrondinformatie over de deelnemende ouders

In totaal deden 454 ouders aan deze peiling mee, waarvan 404 moeders (89%) en 50 vaders (11%). Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs. Het panel telt ruim 5000 vaders en moeders.

Voortaan aan onderzoeken van het Landelijk Ouderpanel meedoen? Meld je aan via deze pagina!

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie nieuwe kennispartner voor betrouwbare opvoedinformatie

Sinds 1 januari 2020 heeft Stichting Opvoeden.nl een nieuwe naam: Opvoedinformatie Nederland. Onderstaand bericht is nog vanuit onze oude organisatienaam geschreven.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) is voortaan verantwoordelijk voor de validatie van betrouwbare opvoedinformatie over onder andere ADHD, dwangstoornissen en psychische stoornissen. Het Kenniscentrum is de eerste kennispartner die zowel een wetenschappelijke als een praktijkgerichte rol vervult binnen de evidence-based practice werkwijze van Stichting Opvoeden.nl. 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bundelt wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis en vertaalt deze naar praktische, toepasbare kennis. Het Kenniscentrum werkt voortaan structureel mee aan de validatie van de betrouwbare opvoedinformatie over (ernstige) psychische problemen. Dit doen zij onder andere voor thema’s als ADHD, eet- en angststoornissen. Zo brengen we samen de relevante informatie voor ouders over psychische aandoeningen eerder in beeld. In de teksten verwijzen we door naar de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor aanvullende informatie.

Sara el Abbassi, beleidsmedewerker, zat tot juli 2020 namens het Kenniscentrum in de Landelijke Redactieraad van Stichting Opvoeden.nl. Inmiddels zijn er twee nieuwe contactpersonen aangewezen.

,,We zijn als ‘pilot’ in de samenwerking met Stichting Opvoeden.nl begonnen met het valideren van twee teksten: ADHD en dwangstoornis. Vanuit het Kenniscentrum werken wij met experts uit het veld, zoals kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, onderzoekers of ervaringsdeskundigen. Bij het valideren van de teksten wordt een deel van deze expertise ingezet.

Wij baseren ons op drie kennisbronnen, namelijk wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. De expertgroepen verbonden aan het Kenniscentrum bestaan onder andere uit onderzoekers en clinici. We hebben ook een Ervaringsraad bestaande uit ouders en jongeren die meewerken aan projecten.

De missie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is om betrouwbare kennis over (ernstige) psychische problemen te bundelen en praktisch toepasbaar te maken. Ouders die zoeken naar informatie over (ernstige) psychische problemen vinden in de betrouwbare opvoedinformatie van Stichting Opvoeden.nl korte en bondige informatie en worden doorverwezen naar de website van het Kenniscentrum als zij meer willen weten. Een mooie verbinding!

Als lid van de Landelijke Redactieraad is het mooi om te zien dat er veel goede initiatieven zijn met het doel kinderen en hun ouders vanuit allerlei verschillende expertisegebieden te ondersteunen. De bijeenkomsten van de Landelijke Redactieraad bieden ook de mogelijkheid om onderlinge verbindingen te leggen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met een grote en diverse groep samengewerkt en nagedacht over manieren om de (opvoed)informatie voor ouders continu te verbeteren.”

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere samenwerkingen? Schrijf je dan via deze pagina in voor een van onze nieuwsbrieven.

Krista Okma van JGZ Kennemerland over de JgzApp

Sinds 1 januari 2020 heeft Stichting Opvoeden.nl een nieuwe naam: Opvoedinformatie Nederland. Onderstaand bericht is nog vanuit onze oude organisatienaam geschreven.

‘Ouders zijn door app beter voorbereid op consult’

Ouders uit de regio Kennemerland kunnen gebruik maken van de JgzApp: een app waarin ouders zelf afspraken beheren, betrouwbare informatie kunnen raadplegen en het gebruik van het digitale dossier van hun kind kunnen volgen. ,,De ouders krijgen door de app meer regie op onze dienstverlening en komen beter voorbereid naar het consult,” vertelt Krista Okma, manager Kwaliteit en Innovatie.

De betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid in de app komt van Stichting Opvoeden.nl. ,,In de app staat een korte introductie van het onderwerp, waarna er verwezen wordt naar de link van het artikel op Opvoeden.nl. Zodoende hoeven wij zelf de informatie niet te updaten; dat doet Stichting Opvoeden.nl.” Voor JGZ Kennemerland is de meerwaarde van deze informatie dat ouders voorafgaand aan het consult alvast de basisinformatie kunnen raadplegen. ,,Ze komen dan beter voorbereid het gesprek in, waardoor er meer tijd is voor diepgang.” Na het lezen van de informatie, kunnen ouders ook direct contact opnemen met een professional. ,,Ze hebben dus regie over de invulling van het consult en de onderwerpen die zij willen bespreken.”

Inzicht in gebeurtenissen rondom digitaal dossier JGZ

Op dit moment wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waarmee het recht hebben om direct het digitaal dossier JGZ van hun kind in te kunnen zien. JGZ Kennemerland speelt hierop in door het nu alvast in de app mogelijk te maken de acties rondom het digitale dossier te volgen. In de app staat uitgelegd wie er in het dossier van het kind mag kijken en waarom. Als er andere JGZ medewerkers in het dossier hebben gekeken, staat hun naam vermeld en wanneer en waarom ze in het dossier hebben gekeken. ,,Zo zorgen we er met elkaar voor dat er alleen met goede reden in het dossier wordt gekeken en dat het altijd helder is door wie en waarom.”

‘Steeds meer doen in kortere tijd’

Met de JgzApp geeft JGZ Kennemerland uitvoering aan haar visie op regievoering door ouders. ,,Dat vinden sommige professionals best spannend. Want er zijn ook altijd bespreekpunten of onderzoeken die echt op een bepaald moment moeten plaatsvinden om dingen vroegtijdig op te kunnen sporen. Tegelijkertijd leggen we de regie meer bij ouders.” Volgens Okma levert dit uiteindelijk meer op. ,,Veel organisaties lopen tegen hetzelfde aan: je krijgt veel telefoontjes en hebt veel papieren rompslomp. De app helpt om efficiënter te werken.”

Nieuwe functionaliteiten: groeicurves, bestanden en iOs

Op dit moment telt de app zo’n 2000 gebruikers. Binnenkort is het mogelijk om groeicurves toe te voegen, maar ook bestanden of foto’s mee te sturen. Bijvoorbeeld als je advies wil over een aandoening die je kind heeft of een verwijsbrief naar de kinderarts. De app is sinds eind oktober ook beschikbaar gesteld voor iOs-gebruikers.

Animatie: zo kun jij de betrouwbare opvoedinformatie gebruiken

De JgzApp is een van de geslaagde voorbeelden van digitale innovaties die de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland gebruikt. In onderstaande animatie wordt kort uitgelegd hoe jij hier ook mee aan de slag kunt. Zie je de animatie niet? Kijk dan op YouTube. Heb je vragen? Neem dan contact op via contact@opvoedinformatie.nl of 088-11 80 200.

Lees meer over de JgzApp

Rapportage: deze resultaten behaalden we tot nu toe

Graag blikken we met je terug op de afgelopen drie kwartalen van 2019. In deze rapportage lees je onder meer over:

 • het Landelijk Ouderpanel.
 • de jongerenadviseurs.
 • de samenwerkingen op het gebied van diversiteit.
 • het filmpjesproject met partners.
 • de integratie met de GroeiGids.
 • de stem van ouders in het richtlijnenproces van de jeugdzondheidszorg.
 • voorbeelden van digitale toepassingen die de betrouwbare opvoedinformatie gebruiken.
 • de integratie met het Nederlands Jeugdinstituut.

En meer! In de rapportage kun je doorklikken naar meer informatie.

Bekijk de volledige rapportage in pdf.

Stichting Opvoeden.nl onderdeel van drie ZonMw-aanvragen

Op dit moment lopen er drie projectaanvragen bij ZonMW waar Stichting Opvoeden.nl deel van uitmaakt. We zijn voornamelijk betrokken als adviseur ouderbetrokkenheid, waarvoor we het Landelijk Ouderpanel inzetten. We kijken ook naar de verbinding met en vertaling naar de betrouwbare opvoedinformatie. Hieronder lichten we de projecten toe. We hopen dat deze initiatieven gehonoreerd worden!

Charge your Brainzzz 2.0 – Vrije Universiteit Amsterdam

Charge Your Brainzzz 2.0 is een interventie gericht op het stimuleren van gezond slapen bij adolescenten. In dit project wordt een eerder door de hersenstichting ontwikkelde educatief lespakket Charge Your Brainzzz doorontwikkeld. Bij deze doorontwikkeling staat een participatieve aanpak centraal waarbij adolescenten en ouders betrokken worden.

Effectiviteitsonderzoek Shantala Babymassage – TNO

In dit project wordt onderzocht wat de effecten van babymassage zijn op de sensitiviteit van moeder, de groei en ontwikkeling van het kind en de stress van de moeder. Interventiepartners zijn CJG Rijnmond en JGZ Kennemerland.

Effectiviteitsonderzoek naar interventies tijdens de zwangerschap – Radboud MC

RadboudUMC, Erasmus MC, gemeente Amsterdam en stichting Babywerk willen de effectiviteit onderzoeken van twee interventies die tijdens de zwangerschap aangeboden worden om ouders voor te bereiden op het ouderschap.

Informatie voor ouders gelijktijdig gepubliceerd met nieuwe JGZ richtlijn Extremiteiten

De vernieuwde JGZ richtlijn Extremiteiten is vandaag gepubliceerd. Tegelijkertijd staat de geactualiseerde, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. Onder andere de teksten over de Ziekte van Osgood-Schlatter, platvoeten en groeipijn zijn aangevuld met tips. Het is bij deze richtlijn weer gelukt om de informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar te stellen!

In onderstaande animatie hoor je meer over de inhoud van de richtlijn en de verbinding met de informatie voor ouders. Zie je dit filmpje niet? Kijk dan op YouTube.


De Richtlijn Adviescommissie (RAC), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), TNO en ZonMW deelden met ons de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt. Met het NCJ maakten we afspraken om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Hierdoor zagen we vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop aanpassen.

We zijn blij dat we op deze manier bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders! Dit lukte eerder al bij:

De informatie van ouders op de website van het NCJ

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maken we het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

 

Stichting Opvoeden.nl directeur Els Verkerk kondigt vertrek aan

Na een periode van bijna 10 jaar heeft directeur-bestuurder Els Verkerk haar vertrek, per 1 januari 2020, aangekondigd bij de Raad van Toezicht van Stichting Opvoeden.nl. Het vertrek valt samen met de overgang van de activiteiten van de stichting naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Voorzitter René Peeters van de Raad van Toezicht: “Met de overgang van de activiteiten van Stichting Opvoeden.nl naar het NJi, is de wens van Els uitgekomen om de betrouwbare opvoedinformatie op lange termijn te borgen. Dit bood haar mede de kans om zelf ook een volgende stap te maken. Tot 1 januari 2020 zal Els vanuit haar rol als directeur-bestuurder actief betrokken blijven en zorgdragen voor een goede overdracht naar het NJi.”

Peeters vervolgt:  “Wij zijn Els Verkerk zeer erkentelijk voor alles wat zij met Stichting Opvoeden.nl heeft bereikt. Haar passie, inzet en gedrevenheid, gedurende de afgelopen 10 jaar, hebben van de stichting dé bron van gevalideerde opvoedinformatie voor ouders en jeugdigen in Nederland gemaakt.”

Stichting Opvoeden.nl als zelfstandig label Opvoedinformatie Nederland

Stichting Opvoeden.nl is, met een Landelijk Ouderpanel van meer dan 4.600 ouders en meer dan 50 kennispartners (waaronder de GroeiGids), in 10 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend kennisplatform voor het ontwikkelen van betrouwbare opvoedinformatie in Nederland. De opvoedinformatie is gratis beschikbaar via diverse eigen kanalen maar wordt vooral ook gebruikt door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg, de Kinderopvang, de CJG’s en de wijk- of jeugdteams van gemeenten.

De borging van deze activiteiten wordt per 1 januari 2020 als zelfstandig label ondergebracht bij het NJi met de naam: Opvoedinformatie Nederland. Hierbij wordt de unieke werkwijze voor het ontwikkelen van betrouwbare opvoedinformatie gewaarborgd: samen met de wetenschap, praktijk en ouders zelf.

Namens de Raad van Toezicht

René Peeters, voorzitter

Vragen?

Voor vragen kunt u bij Stichting Opvoeden.nl contact opnemen met directeur-bestuurder Els Verkerk via els.verkerk@opvoedinformatie.nl of 06 – 502 98 271 en bij het NJi met directielid Sofie Vriends via s.vriends@nji.nl of 06 – 256 60 758.

Feedback van ouders verwerkt in mediaopvoedinformatie

Naar aanleiding van het onderzoek over mediaopvoeding dat we onder het Landelijk Ouderpanel deden, is de betrouwbare informatie hierover aangepast. Mediadeskundige Justine Pardoen, van Bureau Jeugd en Media leverde hiervoor de adviezen aan.

In het onderzoek dat we in samenwerking met Mediawijzer.net deden, beoordeelden ouders enkele teksten van Opvoeden.nl. Ook legden we tien adviezen voor met de vraag of zij deze thuis zouden toepassen of niet. Op alle adviezen werd positief gereageerd. De teksten op Opvoeden.nl over mediagebruik van peuters en baby’s werden over het algemeen positief beoordeeld. De ouders vonden de tips duidelijk en bruikbaar. In de peutertekst werd het stuk over het spelen van games minder goed beoordeeld. Zo zei een ouder: ‘Ik vind niet dat peuters al met games in aanraking moeten komen.’ In de babytekst misten ouders een duidelijke leeftijdsaanduiding (‘Hebben we het over en baby van 3 of 9 maanden? Dat is nogal een verschil’). Ook dachten sommige ouders dat een baby wel degelijk van media kan leren.

De volgende teksten werden aangepast:

 • Tips peuter-media: De tekst is aangevuld met verschillende tips. Ouders kunnen het beste filmpjes kiezen waarbij hun peuter gaat dansen en bewegen. Dit kunnen zij afwisselen met luisterboeken en uitgeprinte foto’s om samen met hun peuter te bekijken.
 • Media (baby); De tekst is aangevuld met nieuwe informatie over ongeschikte programma’s voor baby’s. Er wordt dieper ingegaan op de manier hoe baby’s leren en tips gegeven om zelf het goede voorbeeld te geven.
 • Kraamvisite: De tekst is aangevuld met een tip over social media. ‘Na de bevalling hebben jij en je baby rust nodig. Daarom is het niet verstandig om steeds je mobiel te checken en meteen te reageren op alle berichten. Check bijvoorbeeld op drie vaste momenten per dag je telefoon en beantwoord dan alles in één keer.’
 • Geschikte media baby’s: De tips voor het gebruik van beeldschermen zijn uitgebreid en de alinea over apps voor baby’s is geactualiseerd.
 • Foto’s op internet: De tekst is aangevuld met nieuwe adviezen waar je aan moet denken voor je foto’s online plaatst. Er is een checklist toegevoegd voor het delen van baby-foto’s en afspraken die je kunt maken met familieleden hierover.

Over het Landelijk Ouderpanel

Ruim 4500 ouders zijn aangemeld bij het Landelijk Ouderpanel: een online panel van vaders en moeders die via grote onderzoeken en korte peilingen meepraten- en denken over opvoeden en onderwijs. Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs. Op deze pagina kun je alle onderzoeken die we onder het panel deden, terugvinden. Aanmelden voor het panel kan via deze link.

Het Landelijk Ouderpanel over alcohol, roken, drugs en gamen

Ouders praten met name over risico’s met hun kind

De meeste ouders gaan vrij gemakkelijk een gesprek met hun kind aan over alcohol, roken, drugs of gamen. Ze bespreken dan met name de risico’s hiervan. Ouders missen echter tips om met tegenargumenten om te gaan, vooral als het gaat om drugs en gamen. Dat blijkt uit onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs, in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Naast risico’s, praten ouders ook over actuele onderwerpen die bijvoorbeeld op tv zijn geweest en over de ervaringen van hun kind. Bijna driekwart van de ouders geeft aan erover te praten als hun kind zelf met vragen komt. Daarnaast gaat zo’n tweederde het gesprek aan naar aanleiding van gebeurtenissen in de omgeving of in het nieuws.

Gamen blijkt het meest lastige gespreksonderwerp

Ondanks dat ouders het vrij gemakkelijk vinden om met hun kind in gesprek te gaan, blijkt gamen het meest lastige onderwerp voor hen te zijn. Ouders zeggen niet met gamen te zijn opgegroeid en het moeilijk te vinden om onderscheid te maken tussen gezond en ongezond gamegedrag. Hun kinderen zien juist de positieve kanten van gamen. Daardoor blijken er meer conflicten te ontstaan. Dat zien we ook terug bij drugsgebruik. Ouders missen hier de kennis over om een gedegen gesprek te voeren, vooral over lachgas, XTC, MDMA en blowen.

Dit willen ouders over alcohol, roken, drugs en gamen weten

We vroegen ouders aan welke informatie zij behoefte hebben. Bij alle onderwerpen geven ouders aan te willen weten hoe zij hun kind kunnen helpen bij groepsdruk op bijvoorbeeld feestjes. Als het gaat om alcohol, willen zij ook weten hoe je herkent dat je kind alcohol heeft gebruikt. Bij roken is er behoefte aan tips over het voorkomen ervan, bij drugs juist over de verschillende soorten die er zijn en bij gamen tips voor het voorkomen van overmatig gamen.

‘Motiverend om te lezen dat regels stellen werkt’

In het onderzoek vroegen we ouders om teksten over alcohol, roken, drugs of gamen van Opvoeden.nl te beoordelen. Deze werden over het algemeen positief beoordeeld. Over de tekst drinkgedrag zei een ouder: ‘Het is motiverend om te lezen dat we meer invloed hebben dan we denken en regels stellen blijkt te werken.’ De ouders missen in de tekst wel tips om met tegenargumenten van hun kind om te gaan. Dat geldt ook voor de tekst over gamen. Sommige ouders geven aan dat hun kind niet eens over het gamegedrag in gesprek wil gaan; laat staan aanpassen. Ook gaven een paar ouders als tip dat de online vriendschappen die door gamen ontstaan nog best onbegrijpelijk zijn voor ouders, terwijl daar op zich niets mis mee is. Deze en andere tips gaan we met onze deskundigen verwerken, zodat de informatie nog beter op ouders aansluit.

Ouders beoordelen voorlichtingsmateriaal Trimbos

In het onderzoek reageerden ouders op voorlichtingsmateriaal dat het Trimbos-instituut voor scholen ontwikkelde. Ze waren voornamelijk positief over de informatie en het uiterlijk van de materialen. Toch kwam er wat feedback terug over de toon en misten ouders soms praktische handvatten. De materialen worden hierop aangepast.

Achtergrondinformatie over het onderzoek

Een samenvatting van alle resultaten vind je in dit pdf-bestand. Daarin lees je bijvoorbeeld ook over hoe ouders kijken naar de rol van de school. In totaal deden 273 ouders uit het Landelijk Ouderpanel aan het onderzoek mee. Ongeveer 28 procent van deze ouders heeft kinderen jonger dan 14 jaar, bij ongeveer 26 procent is het oudste kind 14 of 15 jaar oud en bij 46 procent is het oudste kind 16 jaar of ouder. De uitkomsten zijn niet representatief voor de Nederlandse bevolking: de ouders zijn voornamelijk hoogopgeleid en hebben een Nederlandse culturele achtergrond. Het Landelijk Ouderpanel telt op dit moment ruim 4500 ouders. Voortaan ook meedoen aan onderzoeken? Meld je dan aan via deze pagina!